Funcions. Idees bàsiques. Eines per a la gestió i millora de l'aspecte i funcionalitat.

Objectius

Es mostren eines i objectes per millorar la presentació de les construccions: S'afegeix la possibilitat de crear construccions aleatòries, el treball amb 2 finestres.
I es mostren diferents eines per pautar activitats, com ara caselles d'entrada o sortida, selectors, botons per configurar accions, …

Així doncs, els objectius són:

 • Constatar l'eficàcia del GeoGebra per representar gràfiques de funcions.
 • Aprendre tots els recursos per a una visualització correcta de les gràfiques funcionals.
 • Presentar propostes didàctiques amb l'ajut de la propietat Activa el traç aplicada a alguns punts i també fent servir llistes de punts.
 • Estudiar de manera especial les funcions amb què es treballa amb més insistència a l'Educació Secundària.
 • Conèixer el comandament condicional Si[ ] per definir les funcions definides a trossos i, alhora, veure maneres alternatives de mostrar-ne la gràfica.
 • La funció funció[ ] (valgui la redundància)
 • Escriure en LaTeX les fórmules de les funcions.
 • El treball amb les dues finestres gràfiques.
 • Practicar el procediment de mostrar o no algun objecte en una construcció segons que es compleixi o no alguna condició.
 • Treballar amb caselles d'entrada i sortida que permeten deixar l'opció a l'usuari de modificar de manera molt senzilla alguns dels objectes de la construcció.
 • Generar activitats amb elements gràfics definits aleatòriament, facilitant l'ús a l'aula i utilitzar botons per a actualitzar construccions.
 • Aproximacions numèriques per al càlcul d'arrels i zeros de funcions.
 • Funcions predefinides i operadors del GeoGebra.

Continguts