Diferents recursos del GeoGebra. Macros, complexos, animacions, colors i textos

Objectius

  • Conèixer diferents recursos del GeoGebra que permetin una presentació didàctica acurada de conceptes geomètrics del currículum, aplicable també en altres situacions.
  • Saber definir eines noves del GeoGebra (macros).
  • Fer construccions controlades per punts lliscants i saber que, si escau, poden tenir animació.
  • Fer algun exemple senzill que mostri la possibilitat que els objectes de GeoGebra variïn dinàmicament de color.
  • Presentar les eines de la geometria analítica pel que fa a rectes i circumferències i, així, insistir en la idea-clau del GeoGebra: zona gràfica i finestra algebraica donen dues visions de la mateixa tasca.
  • Presentar algunes possibilitats de les eines relatives a les transformacions del pla que incorpora el GeoGebra.
  • Conèixer les possibilitats dels colors dinàmics.

Continguts