Triangles i semblances. Edició d'objectes del GeoGebra.

Objectius

  • Fer visibles o invisibles les etiquetes dels objectes.
  • Incloure caselles de control per mostrar o ocultar els objectes.
  • Fer servir els punts lliscants.
  • Canviar els valors de les etiquetes.
  • Introduir i editar text sobre el Tauler gràfic.
  • Fer servir la notació del LaTeX per editar rètols.

Continguts