Annex

Dibuixar una quadrícula

Per dibuixar una quadrícula obrim l'editor de dibuix i amb l'eina de fer quadrats i el gruix de pinzell adequat dibuixem un quadrat com el de la imatge següent a l'angle superior esquerre de l'etapa de dibuix.(poseu l'ampliació al màxim).

A continuació disminuïm l'ampliació fins a la meitat.

Ara agafem l'eina tampó i seleccionem el quadrat dibuixat.

Tot seguit l'estampem fent coincidir exactament les vores.

Repetirem el procés fent servir cada vegada seleccions de tampó més grans fins a cobrir tota l'etapa.