Pràctica 3. Com afegir efectes de transició

Podem afegir efectes de transició entre les diferents pantalles de les nostres presentacions fetes en Scratch. Per això farem servir els efectes gràfics que es poden aplicar a l'escenari i també a qualsevol objecte. Els efectes gràfics es troben a la categoria "Aspecte" i tenim 3 peces que els controlen. Podem escollir entre 7 tipus d'efectes diferents. Si premem sobre les peces "augmenta… l'efecte …" o "fixa l'efecte … a …" podem veure directament l'efecte que es produeix. La peça "treu els efectes gràfics" restableix la imatge de l'escenari al seu estat original, sense cap efecte aplicat.

Provar els diferents efectes sobre un fons importat a l'escenari.

El primer efecte que fabricarem serà pixelar. Aquest efecte va augmentant la mida dels punts que composen la imatge, fins que pràcticament no es pot reconèixer. Quan la imatge estigui en aquest estat, la canviarem i l'hi aplicarem l'efecte contrari per tornar a l'aspecte original però amb la imatge canviada. D'aquesta forma estem creant una mena de transició entre diapositives.

Per fer l'efecte més suau i més dinàmic farem una repetició. Hem de fer servir la peça "repeteix …" que podem trobar a la categoria de control. Les repeticions tenen forma de forquilla; a dins hi posem el codi que volem repetir i a la casella, les vegades que ho farem. L'estructura del codi per realitzar l'efecte seria la següent:

Hem posat una espera de 0,1 segons entre canvi i canvi que podem modificar en funció de les nostres preferències.

Variar les repeticions i els temps d'espera entre canvis.

Aquest codi faria la primera part de l'efecte i deixaria la imatge com desfeta. És el moment de canviar d'imatge i fer el procés contrari, canviar "augmenta -20 l'efecte pixelar".

El codi complet del nostre efecte seria el següent:

És important que el nombre de repeticions i els valors dels canvis d'efecte siguin els mateixos perquè la imatge quedi en el seu estat original. Si volem fer petites variacions podríem acabar amb una peça "treu els efectes gràfics".

Podem fer diferents efectes canviant els blocs "augmenta … l'efecte …". En aquesta pràctica en farem un altre amb l'efecte mosaic que dóna resultats interessants.

Provar els diferents efectes de l'Scratch amb aquest codi.

Per integrar els efectes a la pràctica hauríem de fer que la instrucció del mig que canvia el fons de pantalla fos diferent si el missatge l'envia el botó anterior o el següent. Per això farem servir una variable que es digui "Fons". Anem a la categoria "Variables" (color taronja) i premem el botó "Nova variable". El valor de la variable el canviarem abans de fer l'efecte i el farem servir al mig del mateix. Per passar al següent fons farem servir "suma 1 a Fons" i per l'anterior farem "suma -1 a Fons".

El codi del botó "Següent" i el codi del efecte serà:

El codi pel botó "Anterior" serà molt semblant:

Noteu que hem fet que l'efecte sigui diferent quan anem cap endavant o cap enrere.

Finalment restaria el codi del botó "Inici" que és el més senzill de tots. Només hem de posar el valor 1 a la variable "Fons" i canviar el fons. Podem aprofitar aquest codi per inicialitzar l'aplicació.

El codi es el següent:

La variable fons pot prendre valors majors que la quantitat de fons que tinguem a l'Escenari i fins i tot valors negatius. Tot funciona perquè la peça "canvia el fons a …" en realitat el que fa és una operació de mòdul amb el valor que apliquem.