Petites presentacions en Scratch

Continguts

 • Entendre l'escenari de l'Scratch
 • Com dibuixar i canviar fons de l'escenari
 • Associar codi a l'escenari
 • Fer servir efectes gràfics
 • Canviar els vestits dels objectes
 • Dissenyar efectes de transició senzills per a un objecte
 • Afegir música al nostre projecte

Prerequisits

 • Variables elementals
 • Repeticions elementals
 • Nombres aleatoris
 • Estampar objectes
 • Amagar i mostrar objectes

És possible realitzar petites presentacions en Scratch. La idea és realitzar una seqüència de pantalles on podem anar cap endavant i cap enrere, com si fos una projecció de diapositives, una típica presentació d'ordinador o fins i tot una petita història. Provarem de fer efectes de transició quan canviem de pantalla, per explorar les possibilitats de moviment i els efectes gràfics que es podem fer en Scratch. Finalment afegirem música a la presentació, elements animats i fins i tot interactivitat.

Podeu descarregar un parell de projectes ja fets des de la web de l'Scratch:

Pràctiques