Practica 1

QUADRATS, POLÍGONS I ESPIRALS

Volem fer un programa que dibuixi quadrats i polígons regulars de qualsevol nombre de costats. Obrim Scratch i seleccionem un nou projecte, creem una animació que serà la que anirà dibuixant les figures. Anem a la carpeta d´objectes que es troba a la part inferior de l´àrea de treball, en fer clic se´ns obrirà una nova finestra on seleccionem la carpeta “things”; fem doble clic per obrir-la i apareixerà una col·lecció d´objectes, busquem entre ells un llapis, el seleccionem i acceptem amb el botó inferior. Si a l´àrea de treball encara hi és el gatet, l'eliminem tallant-lo amb les estisores; el llapis apareixerà amb un programa associat, l'eliminem arrossegant-lo fora de l´àrea de programa.

Si no apareix el llapis a la zona de treball, arrosseguem una instrucció “anar a x: 0 y: 0” a la zona de programa i fem doble clic a sobre d'ella; desprès ajustem la mida del llapis amb la comanda reduir, aproximadament cóm es mostra en la imatge

Combinant les instruccions moure i girar, anem a dibuixar un quadrat: escrivim un codi com el que apareix a continuació, les instruccions que dibuixen el quadrat són les que es troben dins del bucle repetir.

Si encertem el codi obtindrem la següent imatge.

Com ho faríem per dibuixar un hexàgon?. La primera cosa que se´ns acut és que l'hauríem de repetir sis vegades, una per cada costat, a més, cada vegada hauríem de girar menys. Per completar una volta sencera amb sis girs, com que sabem que una volta sencera té 360º, cada vegada hauríem de girar 360/6. Modifiquem el codi adequadament.

Si executem el codi obtindrem la següent imatge.

Ara anem a fer extensible aquesta solució a qualsevol polígon regular. L´únic que necessitem es substituir el número 6 per una variable que vagi adquirint el valor dels costats del polígon que volem dibuixar. Anem al menú variables, fem clic amb el botó “nova variable” i ens apareixerà un nou menú per a la creació de variables, ens demana el nom per la variable i li donem el nom costats.

En el menú de variables ens apareixen noves instruccions que podem utilitzar en la creació de codi, són les que veiem amb la imatge següent. La instrucció fixar serveix per assignar un valor a la variable, la instrucció canviar incrementa la variable amb la quantitat que li indiquem. També ens apareixerà una peça costats, amb una casella que si està activada farà que el valor de la variable aparegui a la zona de representació gràfica i també apareixeran instruccions per permetre, mitjançant codi, activar i desactivar aquesta representació “amagar i mostrar variable”. Si fem clic amb el botó dret del ratolí sobre la representació de la variable, ens apareixerà un menú com el de la següent imatge. Escollint l´opció “lliscador”, la imatge de la variable canvia d´aspecte, ara podem canviar el valor de la variable movent el lliscador, si tornem a fer clic amb el botó dret apareixerà un nou menú com el que es mostra a la imatge següent. Triar l´opció “defineix el mínim i màxim del lliscador”, amb això podrem acotar els valors que pot prendre la variable.

Creem una altra variable a la que anomenarem passos, que ens servirà per controlar la longitud del costat del polígon. Afegim aquestes variables al codi i ens quedarà com la imatge següent. Amb aquest codi, variant el nombre de costats i la seva longitud podem dibuixar qualsevol polígon regular convex.

En començar el capítol no sabíem dibuixar una sola línia i ara, amb molt poc codi podem dibuixar tots els polígons. Vegem el que passa amb una petita modificació com la que fem en el codi següent.