Conceptes bàsics de programació. Pong, el primer programa.

Continguts

  • En aquest mòdul farem el programa del Pong, i aprofitarem per introduir la noció de variable i per veure com canviar el fons, enviar missatges entre objectes i gravar sons

Pràctiques