L'entorn de treball: Elements bàsics

Obrirem el programa Scratch i, si no us surt el gatet taronja sobre un fons blanc, farem clic sobre del botó Nou. Si demana desar els canvis, respondrem que no. Ara ja tenim l'entorn buit, preparat per a les nostres exploracions.

Recordeu la icona del gatet!!

A la pràctica anterior us hem fet cinc cèntims de l'entorn d'Scratch. Si us en recordeu, podem dividir Scratch en diferents regions:

 • Taronja: Les diferents categories de les instruccions.
 • Verd clar: Les instruccions corresponents a la categoria seleccionada
 • Granat: Botons amb diferents opcions
 • Vermell: Escenari on tindran lloc les nostres animacions
 • Marró: Botons per manipular els objectes de l'escenari
 • Verd fosc: Zona d'objectes i fons de l'escenari
 • Blau cel: Característiques de l'objecte triat a la zona d'objectes
 • Blau fosc: Botons diversos (pantalla completa, editor de dibuixos, etc.)
 • Blanc: Zona de programació
 • Rosa: Botons per engegar i aturar l'execució del programa.

Ara ens fixarem en els botons d'utilitat, i deixarem les zones de programació (taronja, verd clar i blanc) per a la pràctica següent.

Posició i direcció dels objectes

La part emmarcada en vermell és l'escenari on les nostres animacions faran el que presumiblement voldrem que facin. Fixeu-vos que podeu capturar (fer clic sobre) el gatet amb el ratolí i (sense deixar de prémer el botó del ratolí) moure'l allà on vulgueu. Mentre feu aquest moviment, fixeu-vos tant en la zona blau cel com en la zona blau fosc. Veieu que els nombres associats a 'x' i a 'y' van canviant, igual que els nombres associats a 'ratolí x' i a 'ratolí y'

Cada objecte que aparegui a l'escenari està en una posició determinada, que ve donada per les seves coordenades (de fet, les coordenades del seu centre; en parlarem més endavant). On és l'origen? doncs ben bé al mig de l'escenari. Al centre mateix de l'escenari hi ha el punt (0,0), i l'escenari té 480 píxels d'amplada per 360 píxels d'alçada. Per tant, la coordenada x prendrà valors que van des de -240 fins a +240, i la coordenada y des de -180 fins a +180. Mireu els valors de les coordenades del ratolí quan el moveu sobre de l'escenari i proveu de posar-lo en els seus valors límit.

A més d'una posició, cada objecte dins de l'escenari té una direcció. Tornem a posar el ratolí a sobre del gatet i aquest cop farem clic a sobre mantenint la tecla de majúscules premuda. Si movem el ratolí, aquest gira sobre el seu centre de rotació i l'apartat 'direcció' de la zona blau cel va canviant de valor:

La direcció de l'objecte, el gatet en el nostre cas, pot prendre valors entre -180 i +180. Ens indicaran els graus des de la vertical, positius en el sentit de les agulles del rellotge i negatius en sentit contrari.

Tots els objectes que apareguin a l'escenari tindran una posició i una direcció.

Duplicar, eliminar, i canviar la mida dels objectes

Els objectes de l'escenari poden ser manipulats fàcilment amb els botons que a la primera figura emmarcàvem amb el color marró.

Aquests quatre botons permeten:

 • Tampó Permet duplicar l'objecte de l'escenari a sobre del qual apliquem el tampó. A la figura veiem què passa si l'apliquem sis vegades. Fixem-nos que a la zona dels objectes (emmarcada en verd fosc a la primera figura d'aquesta pràctica) n'apareixen de nous a mida que anem creant-ne.

 • Tisores Permeten eliminar un objecte de l'escenari. Cal seleccionar el botó i posicionar-se sobre de l'objecte tot fent clic.

 • Engrandir El botó amb les fletxes sortint cap a fora de la icona permet fer l'objecte més gran.
 • Fer més petit El botó amb les fletxes entrant dins de la icona permet fer els objectes més petits.

Objectes nous

El que nosaltres hem anomenat 'objectes' Scratch els anomena 'Animacions'. Tant és, el cas és que no només podem treballar amb el gatet!

Els tres botons ens permeten obtenir nous objectes de maneres diferents.

 • permet obrir l'eina de dibuix per crear un objecte nosaltres mateixos. Aquest editor de dibuixos funciona com altres editors de dibuixos que segurament ja coneixeu (per exemple el Paint de Windows). Sobre la marxa anirem veient aquells aspectes no estàndard de l'eina.

 • permet agafar un dels objectes que ja venen amb l'Scratch (n'hi ha molts!). Si feu clic a sobre, podreu triar entre les diferents carpetes que agrupen els objectes per temes.

 • permet obtenir un objecte a l'atzar, triat entre els que ja venen amb l'Scratch (capsa sorpresa). Proveu de fer clic sobre de la icona de la capsa sorpresa. Veureu com a l'escenari van apareixent objectes diferents. Ja sabeu com manipular-los, no? Vegeu la secció anterior.

Ara seria un bon moment per practicar amb els objectes. Vosaltres mateixos podeu jugar amb les tres opcions. De moment, seguiu les vostres intuïcions a l'hora d'utilitzar l'editor de dibuixos. És molt semblant a programes clàssics que més o menys tots hem utilitzat alguna vegada, com el Paint.