Introducció a l'entorn de programació Scratch

Continguts

  • Primer contacte amb l'entorn de programació Scratch
  • Els elements bàsics de l'entorn
  • Les instruccions com a blocs
  • Consultar i guardar projectes Scratch
  • Primers programes senzills

Pràctiques