Descripció

Curs telemàtic d'autoformació que té per finalitat l'ensenyament de la programació d'ordinadors amb l'entorn Scratch. La idea és que, en haver superat el curs, el mestre ha de ser capaç d'utilitzar Scratch a l'aula per iniciar els alumnes en el món de la programació. En acabar caldrà presentar un projecte de treball de fi de curs.

Objectius

L'objectiu principal del curs és que el mestre aprengui a fer programes d'ordinador amb Scratch per utilitzar-los a l'aula. Scratch es pot fer servir per ensenyar els alumnes a programar, i també per fer presentacions o simulacions que ajudin a entendre millor alguns conceptes de física, química o biologia. La idea és que l'ordinador pugui usar-se com a eina pedagògica de moltes disciplines diferents, no nomès per ensenyar informàtica.

Continguts

  • Mòdul 1. Introducció a Scratch
  • Mòdul 2. Conceptes bàsics de programació. Pong, el primer programa
  • Mòdul 3. Llapis i geometria
  • Mòdul 4. Petites presentacions en Scratch
  • Mòdul 5. Joc de memòria visual i auditiva
  • Mòdul 6. Laberints i Sokoban

Destinataris i coneixements previs

Professorat de qualsevol nivell educatiu. És convenient tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, la navegació per Internet i el servei de correu electrònic. Cal disposar d'identificador i contrasenya d'usuari/ària de la XTEC.

Requisits per al desenvolupament del curs

Estar disposat a participar activament en el desenvolupament del curs. Programar ordinadors és essencialment una activitat pràctica: de programar se n'aprèn programant!