Marquem i etiquetem

Com vàrem comentar al principi d'aquest mòdul, els sistemes de marcatge en línia, coneguts amb el nom de social bookmarking ens faciliten en gran mesura el registre de les nostres adreces d'interès.

En primer lloc, podem accedir a la nostra llista de favorits des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

En segon, podem compartir-los amb companys/es de feina o amb qui vulguem. Igualment, podem tenir la nostra llista privada.

I tercer, podem trobar usuaris amb interessos idèntics als nostres, que utilitzen les mateixes folcsonomies i accedir a les seves adreces d'interès.

La presentació següent d'En Francesc Balagué és un bon complement de tot el que us hem explicat.


delicious

delicious és una col·lecció de favorits, nostres i de molts altres usuaris/es.

És un servei web d'emmagatzematge i classificació d'adreces d'Internet interessants.

Podem usar etiquetes per tal d'organitzar i recordar els llocs preferits, la qual cosa ens facilita la cerca.

També tenim l'opció de cercar i fullejar delicious per descobrir les adreces més visitades que altres usuaris enregistren.

Per què delicious?

Delicious té alguns avantatges respecte a d'altres sistemes de marcatge.

En primer lloc, totes les adreces que hi desem són etiquetables, això vol dir que podem assignar a cada adreça que desem diferents paraules clau i podem afegir-hi també anotacions per tal d'identificar ràpidament allò que tenim desat.

Segon, Delicious permet la cerca per etiquetes, notes i títols. Permet també encadenar diferents etiquetes per fer la cerca. Per exemple: http://delicious.com/xsune/blog+ajax ens retornarà la llista d'adreces etiquetades amb les paraules "blog" i "ajax".

I tercer, les adreces desades a Delicious són accessibles de diferents formes tant via navegador com RSS.

Delicious és un dels preferits, però n'hi ha més!

Comencem?

Comencem a desar i organitzar els nostres favorits a delicious?

Si ja disposeu d'un compte, només us caldrà entrar-hi clicant l'enllaç "Sign in" de la part superior dreta. Si no en teniu, us haureu de registrar clicant l'enllaç "Join now".

Arribareu a la pantalla on us demana les vostres dades

Un cop emplenades les dades, arribareu a la pantalla següent. En aquest punt, ens demana que instal·lem els botons al nostre navegador que ens permetran desar i consultar ràpidament el nostre delicious. Fem-ho!

Finalment, la pantalla ens informa que ja ho tenim tot a punt per a començar a fer "bookmarking" amb delicious.

Abans però, ens caldrà llegir el correu electrònic amb el que ens hem registrat per tal de confirmar el nou compte

Hem creat un usuari "aula20" amb contrasenya "formaciotac09" que podem compartir…

Marquem?

Els botons que hem instal·lat al nostre navegador són la forma més ràpida de desar (marcar) adreces a delicious. Quan visitem una pàgina i la volem desar, només caldrà clicar al botó "TAG" o "post to delicious" depenent de quins tipus de botó hem instal·lat.

Si per algun motiu no hem instal·lat els botons, haurem d'accedir a http://www.delicious.com , entrar amb el nostre usuari i clicar a "Save a new bookmark", a la part superior dreta.

Quan apareix el quadre de diàleg per desar l'adreça

tindrem l'opció de emplenar els apartats següents.

url: és l'adreça web que volem desar. És obligatòria.

description: és el nom de la pàgina que estem registrant. S'agafa automàticament del títol de la pàgina, si és que el té. Podem canviar-lo, si volem.

notes: aquí podrem anotar tot allò que creguem oportú destacar de l'adreça que estem desant. Té un límit de 255 caràcters.

tags: paraules clau (etiquetes) que assignem lliurement per descriure la pàgina que estem desant i que ens facilitaran trobar-la posteriorment.

I com les editem?

Un cop desades les adreces, podem editar-les per fer modificacions als diferents camps o, simplement, esborrar l'adreça. Quan tenim visibles les nostres adreces, podrem observar les opcions "edit" i "delete"

Com queda això?

Mirem quin aspecte tindrà la nostra llista de favorits http://delicious.com/aula20

Anem a pams...

A la part superior esquerra veiem:

 • El logo seguit de la nostra adreça
 • Accés a la nostra llista (Bookmarks)
 • Accés a la nostra xarxa d'usuaris (Network)
 • Accés a la pàgina de subscripcions (Subscriptions)
 • Accés a la pàgina on ens han deixat marcatges altres usuaris (inbox)

Al mateix lloc, però sota la línia:

 • La llista d'adreces més populars, les que més usuaris han desat (Popular)
 • La llista dels marcatges més recents (Recent)
 • La introducció de noves URL per a desar (look up a URL)

A la part esquerra central:

 • La nostra llista. Si està formada per més d'una pàgina, podem fullejar endavant - enrere (earlier-later)
 • Les adreces desades, amb les notes i la quantitat d'usuaris que també l'han desat a delicious

I al peu de pàgina:

 • Podem triar les adreces que veurem per pàgina
 • Dades del servei
 • La possibilitat de sindicar-nos a la pàgina via RSS

Compartir els nostres favorits

La possibilitat de compartir que ofereixen aquests serveis l'hem d'aprofitar.

Imagineu que volem mostrar a un/a company/a una llista d'adreces interessants, o volem crear una llista de recursos per al nostre alumnat que, a més, puguem incrustar al nostre bloc, wiki o pàgina web. Ara presentem alguns detalls de com fer-ho.

 • En primer lloc, cal donar a conèixer l'adreça (URL) de la nostra llista pública –a l'exemple anterior és http://delicious.com/aula20_1112 . Si volem comunicar només la nostra llista respecte a una etiqueta, l'enllaç serà http://delicious.com/aula20_1112/etiqueta . També és possible que els usuaris es puguin sindicar (via RSS) a les nostres llistes o etiquetes.
 • Si el/la company/a és també usuari/ària de delicious, podrà afegir-nos a la seva xarxa. En aquest cas, podrà veure la nostra llista sense haver de visitar la nostra pàgina a delicious. Nosaltres també podem afegir companys o altres usuaris a la nostra xarxa (your network).
 • Si volem compartir una pàgina amb un/a company/a, podem etiquetar-la posant "for:nomusuari". Li apareixerà a la pàgina "inbox".
 • Si volem publicar la nostra llista d'adreces d'interès al nostre bloc, wiki o pàgina web, podem usar les llistes d'enllaços (Link rolls). Es tracta d'un petit fragment de codi en javascript que podem incrustar. També podem publicar al nostre bloc els darrers marcatges (daily blog posting) o el núvol d'etiquetes (tag roll) de forma automàtica. Aquestes possibilitats són accessibles des de l'enllaç Settings a l'apartat Blogging.

A tall de resum...

Teniu més informació, exemples i propostes a "Taller de marcadores sociales" d'Aulablog21.

Com podem integrar tot plegat a la pràctica docent?

Els usuaris d'aquests serveis comparteixen llistes d'adreces de llocs que interessen mútuament. Hem vist que, quan nosaltres marquem una adreça, ja hi ha, segurament, altres usuaris que ho han fet prèviament. Això significa que, d'alguna manera, tenim interessos comuns.

Bateria d'idees

 • Elaborar una llista de recursos d'interès per a la classe
 • Compartir la nostra llista amb alumnes d'altres classes però del mateix nivell
 • Crear una llista, amb un usuari únic, on diferents grups d'alumnes desin adreces d'interès per temes curriculars
 • Revisar i analitzar les llistes per tal d'esporgar allò que no ens interessa
 • Crear una llista per enregistrar adreces interessants per a un projecte de treball comú
 • Confeccionar llistes compartides per grups de docents de les mateixes matèries, seminaris, departaments del mateix centre o intercentres per a treballar-les a l'aula
 • Examinar la popularitat d'una adreça desada i mirar quins usuaris l'han desat per tal de trobar nous recursos
 • Sindicar-se via RSS a pàgines/etiquetes d'interès per al docent o per a l'alumnat
 • Fer que el vostre alumnat se sindiqui a una etiqueta del vostre del.icio.us. D'aquesta manera quan hi deseu noves adreces l'alumnat en tindrà notícia al moment.
 • Crear una etiqueta per a cada alumne/a i desar les vostres adreces organitzades per etiqueta/alumne/a. Així podreu deixar notes particulars a cada alumne/a sobre cada adreça que heu desat.
 • Cercar a del.icio.us etiquetes sobre aquells temes que estem treballant a l'aula. Afegir-los a la nostra xarxa.
 • Integrar al bloc i/o al wiki les nostres llistes d'adreces d'interès.