Una nova manera de cercar informació

Ara ja sabeu en què consisteix l'etiquetatge utilitzant folcsonomies, paraules clau. En aquest punt, us proposem tot un seguit d'idees que podeu posar en pràctica a l'aula: cercar per etiquetes a diversos serveis i analitzar-ne els resultats. Després presentar-ho, compartir-ho…

L'etiquetatge ha suposat una nova forma de trobar informació a Internet, que facilita tant la seva cerca com l'emmagatzematge i la compartició amb altres usuaris. Ens permet dirigir l'alumnat de forma ràpida i fàcil a informació rellevant.

Els serveis que permeten l'etiquetatge tenen diferents utilitats:

 • Faciliten desar un gran nombre d'adreces d'interès etiquetades
 • Major eficiència en les cerques
 • L'emmagatzematge en serveis en línia fa que la informació la tinguem a mà des de qualsevol lloc
 • Molts d'aquests serveis permeten la cerca per etiquetes tant del mateix usuari/ària com de la resta d'usuaris dels serveis
 • I, potser el més important, ens faciliten compartir la informació

Algunes propostes...

No cal donar-se d'alta en cap dels serveis que provarem tot seguit.

Amb Flickr

Moltes vegades l'alumnat necessita imatges per tal d'il·lustrar els textos. Normalment utilitzen Google Images i fan seva una imatge sense tenir en compte de qui és l'autoria. Flickr disposa d'un fons d'imatges sota llicència Creative Commons que ens permet conscienciar l'alumnat sobre l'ús que poden fer dels recursos de la Xarxa i ensenyar-los què és una llicència.

FlickrCC és un servei de cerca de fotografies a Flickr però la cerca s'acota a aquelles que estan sota llicència Creative Commons. Mireu http://www.flickr.com/creativecommons/ on se'ns informa de les diferents opcions.

Podeu utilitzar també el Directori Creative Commons de Flickr

Cadascun dels serveis disposa d'una caixa de cerca que ens permetrà escriure l'etiqueta o etiquetes per les quals volem localitzar les imatges.

Bateria d'idees

Situats a qualsevol dels serveis anteriors, feu que l'alumnat faci una cerca:

 • Usant una paraula clau (etiqueta) relacionada amb la vostra matèria, no hauria de ser la mateixa per a tots. Feu-los-hi baixar la primera imatge que aparegui, que la insereixin al processador de textos i que en facin un comentari. Recordeu que cal indicar l'autoria. Si els alumnes disposen d'un bloc, feu-los-hi publicar.
 • Usant etiquetes sobre alguna localització geogràfica (país, ciutat,…). Que n'escullin tres dels mateix lloc, però de diferents autors. Feu-los-hi baixar i que preparin una presentació amb el programari adient tot explicant si han visitat aquell lloc o no, o si els agradaria visitar-lo i per què.
 • D'imatges sobre "temes del dia", baixar-les i comentar-les tot al processador de textos, al bloc o wiki, si escau.
 • FlickrCC disposa de l'eina "Image Editor" que permet editar la imatge ( edit image ), marcar-ne algunes parts amb requadres i posar-hi anotacions. Feu cerques per etiquetes de paraules relacionades amb la vostra matèria i que els alumnes facin anotacions a les diferents parts de la imatge.

Hi ha moltes maneres d'aprofitar les possibilitats de Flickr a l'aula. Les idees exposades es poden adequar a diferents matèries i nivells educatius.

A la pràctica 3 d'aquest mòdul veurem com donar-se d'alta a Flickr i desar al servidor ('pujar-hi') les col·leccions pròpies.

Amb delicious

delicious és un servei de marcatge social en línia que ens permet desar, etiquetar, anotar i compartir els nostres llocs favorits (URLs).

Veurem en profunditat com utilitzar aquest servei a la pràctica 4 d'aquest mòdul. Si ens hi registrem, les possibilitats es multipliquen…

delicious ens ofereix als docents moltes possibilitats:

 • Podem etiquetar i compartir els nostres llocs educatius preferits
 • Podem organitzar les nostres adreces d'interès per matèries, nivells o temes
 • Podem organitzar les nostres adreces d'interès per a compartir-les amb alumnes o companys i companyes
Bateria de idees
 • Feu que els alumnes facin una cerca per etiquetes (a la caixa de cerca) usant paraules pròpies de la vostra matèria i nivell. Caldrà escollir tres adreces que continguin informació rellevant i fer-ne un comentari. Al resultat de la cerca, ens hi podrem sindicar (docents i alumnes) via RSS, d'aquesta manera estarem informats puntualment dels canvis que s'hi produeixin.
 • Mireu la relació d'etiquetes més populars a http://delicious.com/tag/. Observareu que quasi totes estan en anglès, però, evidentment no hi són totes. Feu comentar el motiu de les mides de les etiquetes i per què creuen que tants usuaris puguin coincidir a etiquetar amb les mateixes paraules.

Recordeu que les pràctiques proposades es poden combinar amb altres serveis com blocs, wikis o RSS.

Amb altres serveis 2.0

Les propostes que hem presentat i les que a vosaltres se us acudeixin utilitzant Flickr i delicious es poden fer extensives a d'altres serveis 2.0 que permeten l'etiquetatge.

Practiqueu amb:
Col·lex - col·leccions en xarxa
TeacherTube - vídeos per a l'educació
Technorati - servei de seguiment de blocs
Meneame - servei de promoció de notícies

Idees educatives...

Podeu fer que l'alumnat hi participi i després obriu un debat sobre

 • Què en pensen respecte al fet que les persones puguem definir imatges amb paraules i les màquines no en són capaces del tot.
 • Com l'entorn d'una persona pot influir a l'hora de definir objectes.
 • Del valor del llenguatge i com és possible coincidir des de diferents llocs usant noms, adjectius, etc. per definir una cosa.
 • Quins motius poden fer que les persones s'esmercin a etiquetar les coses de forma totalment altruista.

Feu que els alumnes hi participin en diferents dies i després anoteu els resultats ordenadament. Mireu quin dia i hora han obtingut millor puntuació. Coincideix amb el dia i hora que estan més predisposats a treballar? Amb els resultats poden treballar temes matemàtics, estadístics…

Contrast. Feu una aportació en el vostre ePortafoli, explicant quines són les idees que us han semblat més rellevants a partir dels continguts del Mòdul vistos fins a aquest moment. Heu detectat quines apliacions educatives poden tenir l'etiquetatge i el marcatge social?.