Objectius competencials

Aquest mòdul és una introducció als conceptes de l'etiquetatge social (social tagging) i col·laboratiu i als sistemes de construcció de llistes d'adreces d'interès en línia (bookmarking). S'hi tracta el fenomen de l'etiquetatge i les folcsonomies, un fenomen que cal relacionar amb els sistemes tradicionals de catalogació i de marcatge. Així mateix, es mirarà de facilitar als docents de com usar-ho amb recursos per a l'aula.

Les competències a adquirir són:

  • Definir clarament els conceptes d'etiquetatge i folcsonomia
  • Definir clarament el concepte de marcatge social
  • Cercar per etiquetes amb objectius concrets
  • Etiquetar i marcar amb criteri emprant serveis 2.0

Continguts

  • L'etiquetatge i les folcsonomies (tagging)
  • El sistema de marcatge (bookmarking)
  • Una nova manera de cercar informació
  • Pràctica educativa d'etiquetatge d'imatges amb Flickr
  • Pràctica educativa de marcatge: delicious, marquem i etiquetem

Autoanàlisi. Feu una aportació en el vostre ePortafoli, explicant quines són les vostres expectatives per a aquest mòdul i quins coneixements inicials teniu sobre els sistemes d'etiquetatge i de marcadors socials.