Objectius competencials

L'RSS és una de les estrelles del web 2.0, ja que ha canviat de manera radical la forma com s'accedeix a la informació. Ara ja no som nosaltres els que anem a visitar els llocs web preferits en busca de notícies, sinó que són les notícies que vénen cap a nosaltres, estalviant-nos temps de navegació.

En aquest mòdul en parlarem i, en acabar, heu de ser capaços de:

 • Definir clarament com actua la tecnologia RSS
 • Localitzar les fonts RSS que pugui tenir un web
 • Utilitzar agregadors en local o a la Xarxa emprant una estructura concreta
 • Afegir raonadament subscripcions als agregadors més comuns
 • Concretar críticament aplicacions d'ús didàctic: propostes i experiències
 • Construir estructuradament la vostra col·lecció de canals d'informació (feeds)

Continguts

 • RSS i sindicació
 • Història
 • Per què usar RSS?
 • Com treballa RSS?
 • Estructura d'un document RSS
 • Com podem usar RSS?
  • RSS en local
  • RSS en línia
 • Sindicació amb agregador local (Thunderbird)
 • Sindicació en línia (Bloglines, GoogleReader)
 • Podcàsting

Autoanàlisi. Feu una aportació en el vostre ePortafoli, explicant quines són les vostres expectatives per a aquest mòdul i quins coneixements inicials teniu sobre els sistemes de sindicació de continguts (RSS).