Objectius competencials

Els wikis són un dels serveis que més han influït en la conformació del web 2.0. L'exemple paradigmàtic de wiki és la Wikipedia (http://ca.wikipedia.org/wiki/). De ben segur que la coneixeu i, per tant, en coneixeu els principals beneficis, com ara que són instruments idonis per augmentar les capacitats socials i col·laboratives i elements de connexió social, de participació.

A l'educació, els wikis són un potent instrument de col·laboració. La unió dels wikis amb altres eines i serveis fa que es converteixin en un instrument amb moltes possibilitats pedagògiques.

Aquest mòdul té com a objectiu l'adquisició de les competències següents:

  • Definir clarament l'origen i el concepte dels wikis
  • Concretar críticament les seves possibilitats educatives
  • Comparar analíticament diferents sistemes de wikis
  • Editar de forma estructurada un wiki educatiu

Continguts

  • Introducció als wikis
  • Pràctica educativa amb wikis. Normes ètiques
  • Anatomia d'un wiki
  • Serveis de wikis
  • Edició d'un wiki

Autoanàlisi. Feu una aportació en el vostre ePortafoli, explicant quines són les vostres expectatives per a aquest mòdul i quins coneixements inicials teniu sobre els wikis. En base a això, reflexioneu sobre el paper que juguen a l'educació com a eina de construcció cooperativa.