Objectius competencials

Els edublocs són serveis de publicació: l’usuari/ària només s’ha de preocupar per la producció i la gestió dels continguts. El principal objectiu d'aquest tipus de blocs és el de donar suport al procés d'ensenyament i aprenentatge en un context educatiu. Amb aquest mòdul hem d'adquirir les competències següents:

  • Definir clarament què és un bloc i quina és la seva estructura bàsica.
  • Esbrinar de forma raonada l'autoria de diferents tipus de blocs.
  • Concretar críticament les possibilitats educatives dels blocs
  • Emprar els blocs com a complement d'altres sistemes de construcció de coneixement
  • Fomentar el treball col·laboratiu

Continguts

  • Introducció als blocs
  • Pràctica educativa amb blocs
  • Anatomia d’un bloc
  • Serveis de blocs. Comparativa
  • Publicació i administració del bloc

Autoanàlisi. Què en sabeu dels blocs educatius? En sou usuaris/àries habituals? A quin nivell? Feu una primera aportació en el vostre ePortafoli, explicant quina és la vostra concepció pel que fa als blocs i el seu potencial educatiu.