Objectius competencials

Ens trobem en un punt d'inflexió important en l'evolució d'Internet. Aquests darrers anys han servit per fer-nos veure que la Xarxa no és només un lloc de consulta, de lectura, estàtic. L'aparició de serveis en línia fàcils d'usar, gratuïts i que potencien la col·laboració entre els usuaris, així com la taca d'oli que està produint al programari lliure (open source) i l'expansió d'espais on compartir coneixement han donat lloc a un fenomen conegut com a web 2.0 que permet i facilita l'intercanvi, la cooperació i la reciprocitat entre les persones usuàries de la Xarxa.

En aquest primer mòdul ens plantegem adquirir les competències següents:

 • Definir críticament el terme web 2.0
 • Fer un anàlisi del canvi social i tècnic que suposen les noves eines
 • Identificar de forma clara i entenedora les eines i serveis web 2.0
 • Concretar l'aplicació de les eines i serveis Web 2.0 a l'educació
 • Exposar punts a favor i en contra de l'ús d'eines i serveis web2.0 a l'educació

Continguts

 1. Utopia o realitat?
 2. Evolució dels serveis web
 3. Un nou World Wide Web
 4. Definim web 2.0
 5. Però… quines eines són 2.0?
 6. Web 2.0 i educació: un canvi necessari
 7. A favor i en contra de les noves eines
 8. I la protecció de l'alumnat?

Autoanàlisi. Feu una primera aportació en el vostre ePortafoli, explicant quina és la vostra opinió inicial respecte al paper que la Web 2.0 ha de tenir en el món de l'educació.