Objectius competencials del curs

  • Emprar de manera creativa les aplicacions de l'anomenada web 2.0 en entorns educatius.
  • Crear estructuradament espais col·laboratius per a l'aplicació didàctica dels serveis 2.0
  • Configurar l'espai funcional d'una aula com un escenari educatiu del segle XXI


Mapa conceptual del curs

El mapa conceptual a tamany real i les possibles actualitzacions es pot consultar a l'adreça:

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1GFFY3396-23MXC11-1DZY/Aula%202.0.cmap