Mòdul 8: Aplicacions didàctiques amb moodle

Objectius

En aquest mòdul pretenem que sigueu capaços de crear una unitat de programació, pla de treball o crèdit de síntesi amb les utilitats i recursos que ofereix el moodle i les estratègies pedagògiques i tecnològiques estudiades fins ara.

No pretenem fer una formació completa sobre moodle (per fer-ho hi ha cursos específics), però sí d'algunes de les estratègies i possibilitats més significatives que ens ofereix aquesta plataforma virtual.

  • Descobrir algunes de les utilitats del moodle
  • Crear una unitat didàctica, pla de treball o crèdit de síntesi amb moodle

Continguts