Mòdul 7: La creació de coneixement amb el treball cooperatiu al Kampus de les Aules obertes.

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és aproximar-nos a situacions d'aprenentatge basades en el treball cooperatiu i l'ús de les TIC, tant entre els membres d'un mateix grup classe com entre alumnes i professors de diversos grups o fins i tot d'altres centres. L'experimentació està basada en el projecte Kampus (http://www.espurna.cat/kampus/), una proposta de comunitat d'aprenentatge virtual adreçada a alumnes i professors d'Aules Obertes que es va iniciar el 2006. També s'hi inclouen exemples i activitats orientades a aules d'acollida. Es pretén, en definitiva, posar a l'abast dels ensenyants recursos i metodologies TIC i d'atenció a la diversitat que l'han d'ajudar a enriquir el seu treball diari prenent com a referència el fet de compartir coneixement.

  • Donar a conèixer diverses experiències de treball cooperatiu properes entre alumnes i professors.
  • Facilitar recursos i estratègies de treball cooperatiu basades en l'ús de les TIC a l'aula.
  • Explorar les possibilitats educatives de diverses eines relacionades amb les TIC (Moodle, Bubbleshare, Yourgmaps, etc.).
  • Treure profit de les dotacions informàtiques que el Departament d'Educació ha facilitat als centres per al tractament de la diversitat (aules obertes i aules d'acollida).

Continguts