La pestanya d'edició

Segur que ja heu trobat algun article que necessita millores o un tema que no hi és. Llanceu-vos-hi i editeu-lo! Com? A la part superior de cada article veureu la pestanya d'edició.

Clicant-hi al damunt, accedireu al text de l'article, de forma que podreu escriure-hi el contingut que creieu convenient. Quan pitgeu el botó "Desa", tot allò que hàgiu introduït quedarà automàticament desat a la Viquipèdia.

Totes les edicions i versions queden arxivades, no patiu pel que modifiqueu (o el que toqui l'alumnat) perquè sempre es pot tornar a l'estat anterior.

Si no us atreviu a modificar directament un article o preferiu familiaritzar-vos amb la sintaxi i format wiki abans d'editar, podeu anar a la pàgina de proves, on podeu canviar i desfer el que vulgueu, perquè és una pàgina que s'esborra periòdicament i que no afecta la resta del projecte.

Per retocar articles, doncs, cal editar el text ja existent. Si voleu crear un nou tema, busqueu l'enllaç vermell que hi apunti o poseu un enllaç a un article relacionat. Quan cliqueu al terme en vermell anireu a una pàgina en blanc on podreu escriure. Un cop cliqueu a "desa", l'article es crea automàticament i tothom podrà consultar-lo.

El format wiki

Un cop oberta la pantalla d'edició, podeu modificar el text. Fixeu-vos que a sobre del text apareix una barra amb uns botons d'edició, són per facilitar-vos la tasca de donar format al text.

Ja anireu acostumant-vos a treballar en un wiki, per ara cal destacar només els botons més bàsics: la negreta (destacada en vermell), la cursiva (en marró) i el botó per crear enllaços (verd). Si seleccioneu un tros de text i pitgeu el botó de negreta, es ressaltarà com passa en qualsevol processador de text. La negreta s'usa a la Viquipèdia per introduir la definició del terme central de l'article per primer cop i per ressaltar altres paraules claus.

Els enllaços apunten cap a articles amb aquella paraula com a títol. Per exemple, si seleccioneu la paraula "platja" i cliqueu el botó d'enllaç, quan deseu el text aquesta paraula sortirà com un enllaç cap a aquell article. Apareixerà en blau si l'article ja existeix i en vermell, si encara no hi és. Recordeu que els títols de l'article estan en masculí singular com en qualsevol obra lexicogràfica.

Heu d'enllaçar cap als articles respectius les paraules que considereu claus del tema que esteu redactant, de manera que el lector del vostre article pugui navegar entre els articles i completar la informació.

El destacat blau és la signatura, que serveix per signar les discussions, com veureu més endavant. La barra pot variar segons el navegador o les mateixes actualitzacions de la Viquipèdia, però sempre manté els botons bàsics.

Creant seccions

Si el text que esteu redactant és llarg, és millor que el dividiu en diverses seccions per facilitar-ne la lectura. Poseu els títols entre dos signes d'igual, com en la imatge, per crear una secció

Quan deseu el text, aquell títol es tornarà una secció i si en feu més de tres, es crearà un índex de manera automàtica. Proveu-ho ara!

Si voleu saber més coses sobre com millorar el format dels articles o editar de forma avançada, podeu consultar l'ajuda ràpida de la pròpia Viquipèdia aquí. De totes maneres, no us preocupeu per la forma en un primer moment: qualsevol pot millorar-la igual que vosaltres podeu millorar els articles d'altres.