La Prestatgeria. Fem un llibre virtual?

El servei de prestatgeria digital de la XTEC és un servei destinat a centres docents que permet escriure llibres virtuals de manera col·laborativa i senzilla per mitjà d'Internet.

Els llibres els poden crear els centres docents i altres entitats relacionades amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els centres docents poden crear tants llibres virtuals com creguin convenient i assignar-ne l'administració a professorat que tingui l'identificador de la XTEC.

Des de l'opció Catàleg digital del menú de l'esquerre de la pàgina principal (http://phobos.xtec.cat/llibres, es pot tenir accés als llibres creats per altres centres.

Per saber com són els llibres digitals i com funcionen visiteu el llibre d'exemple (http://phobos.xtec.cat/llibres/llibres_1/llibre/).

Com crear un llibre a la Prestatgeria

En primer lloc cal accedir a:

http://phobos.xtec.cat/llibres

i des d'allà accedirem al catàleg de llibres digitals.

El procediment de creació de llibres nous és senzill. Cal seguir les passes següents:

 • Inscriure's al servei de prestatgeria digital, si és que no s'ha fet abans.
 • Entrar a la prestatgeria digital com a centre docent amb les dades de correu de la XTEC del centre.
 • Fer clic a l'opció Crea un llibre nou des d'on es podrà accedir al formulari de creació d'un llibre nou.
 • Omplir el formulari, acceptar-ne les condicions d'ús i fer clic al botó anomenat Entra llibre.

El formulari de creació d'un llibre nou demana les dades següents:

 • Títol del llibre: serà el nom amb el qual es reconeixerà el llibre.
 • Idioma: hi ha disponibles quatre idiomes per als textos informatius, formularis i icones del llibre. Aquests són: català, castellà, anglès i francès.
 • Descripció del llibre: serà el text que apareixerà a la contraportada del llibre.
 • Estil o aparença: permet escollir entre tres estils de llibre. Aquests són: Classic, WorkBook i Modern.
 • Col·lecció: quan hi hagi col·leccions disponibles, els llibres es podran associar a una col·lecció. Aquesta associació serà útil per agrupar llibres de temàtica relacionada i poder-los filtrar en el catàleg general de llibres digitals.
 • Descriptors: llista de paraules separades per comes que descriuen la temàtica del llibre. No poden contenir accents ni caràcters especials.
 • Correu XTEC de la persona que administrarà el llibre.
 • Codi o contrasenya que es farà servir per accedir a l'administració del llibre: no ha de coincidir necessàriament amb la del correu de l'usuari/ària (això permet crear llibres i assignar-los a terceres persones).
 • Indicar que s'accepten les condicions d'ús.

Una vegada introduïda tota aquesta informació, en clicar al botó Entra llibre, s'enviarà un correu a l'administrador/a del llibre en què se l'informarà de la creació del llibre i de les dades d'accés d'administració.

Tot i que el llibre ja ha estat creat, no s'activarà fins que l'administrador/a del llibre faci clic a l'enllaç inclòs al correu electrònic. D'aquesta manera, l'administrador/a dóna el vistiplau a la seva creació.

Només els centres, identificats mitjançant el correu electrònic del centre i la contrasenya corresponent, poden fer ús del servei. Per formalitzar la inscripció, cal que una persona amb accés a la contrasenya del correu XTEC del centre completi el formulari d'inscripció.

Aquesta inscripció com a centre només s'ha de fer una vegada. El centre, al seu torn, pot assignar tants llibres al seu professorat com cregui oportú.

Existeix la possibilitat de subscriure's als llibres i rebre informació de les entrades noves que van incorporant.

Per fer un tast de com funciona la prestatgeria, hi ha disponible un l´espai de proves i cursos.