Els blocs i la creació de comunitat

Els blocs ens permeten escriure a Internet sense necessitat de posseir coneixement tècnic específic, encara que una de les principals característiques dels blocs és la possibilitat de generar comunitat a partir de la sindicació de continguts.

La web 2.0, segona generació de la web basada en comunitats que comparteixen interessos i en serveis que faciliten la col·laboració, com ara els espais web de treball en xarxa, els wikis i les folksonomies, aporta nombroses eines que tenen la possibilitat de sindicar continguts, és a dir, la possibilitat de rebre mitjançant subscripció (en un compte de correu electrònic o en un lector de RSS) cada actualització que es produeix relacionada amb un contingut al qual ens hem subscrit: titulars de diaris, entrades d'un bloc, programes de ràdio…

Les eines 2.0 aporten també la possibilitat de compartir amb altres usuaris els nostres continguts mitjançant la creació de grups i de xarxes d'usuaris amb interessos comuns. En definitiva, aquestes eines ens permeten crear comunitat, enriquir-nos a partir dels continguts que generem i també dels que generen altres persones, tot fomentant processos de generació i intercanvi de coneixement.

Subscripció mitjançant RSS

És habitual trobar en moltes pàgines web, en blocs, en wikis, aquest símbol:

Indicador RSS

tot i que també en podem trobar d'altres, com també missatges que ens conviden a la subscripció com:

Subscripció

Clicant a sobre d'aquesta icona, obtenim un desplegable com aquest:

en el qual només ens caldrà seleccionar quin lector de RSS fem servir.

El gestor de correu electrònic Mozilla Thunderbird també permet subscriure's a una font mitjançant el quadre de diàleg Subscripcions RSS, al qual podeu accedir de diverses maneres:

  • Cliqueu amb el botó secundari sobre el nom de compte en el panell de carpetes i seleccioneu Gestiona les subscripcions.
  • Cliqueu sobre el nom del compte al panell de carpetes i, aleshores, cliqueu sobre l'enllaç Gestiona les subscripcions de la finestra principal del Thunderbird.
  • Aneu a Eines > Paràmetres del compte, cliqueu al nom del compte al panell de l'esquerra i, després, cliqueu al botó Gestiona les subscripcions.

Un cop sigueu al quadre de diàleg Subscripcions RSS, tot el que heu de fer per subscriure-us a una font RSS és clicar sobre el botó Afegeix, introduir l'URL de la font, i clicar a D'acord. Un cop la font sigui verificada, apareixerà al quadre de diàleg Subscripcions RSS i al panell de carpetes a sota del compte corresponent.

Altres agregadors o lectors de RSS als quals podem recórrer són Bloglines (www.bloglines.com), Pageflakes (www.pageflakes.com) o Google Reader. D'aquest darrer lector, us en parlarem al Mòdul4.

Una de les possibilitats d'explotació de l'RSS amb blocs és la subscripció per part del professorat als blocs dels estudiants, així, cada vegada que algú introdueix un nou contingut al seu bloc, en podem tenir notícia al moment i no ens cal visitar bloc per bloc les notícies de cada alumne/a.

Finalment, els agregadors de titulars ens permeten també optimitzar el temps, ja que, amb un ràpid cop d'ull, podem conèixer totes les novetats que han aparegut als diferents canals als quals estem subscrits: titulars d'un diari, blocs d'altres professors/es, blocs d'alumnes, blocs col·lectius, wikis…

Pàgina de l'agregador de titulars Pageflakes