Mòdul 2: Els blocs. Tipologia i estratègies d'incorporació a l'aula.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest mòdul és donar a conèixer al professorat les possibilitats educatives dels blocs com a eina d'ensenyament i aprenentatge, però també com a eina d'accés i gestió del coneixement.

Es pretén que el professorat pugui ser capaç d'escollir d'entre una molt diferent tipologia de blocs aquell que més li convingui i s'adigui a la seva proposta didàctica. Així mateix, també mira de donar-li pautes i estratègies per a la creació i per a la posterior incorporació d'aquesta eina dins l'aula.

  • Definir què és un bloc, mostrar-ne les característiques més importants i aprofundir en la tipologia.
  • Donar a conèixer les potencialitats educatives dels blocs com a eina d’ensenyament i aprenentatge que fomenta l'aprenentatge significatiu i col·laboratiu, però també com a eina d'accés i creació de coneixement.
  • Introduir les pautes per a la creació d'un bloc.
  • Definir els objectius d'aprenentatge i les implicacions metodològiques.
  • Familiaritzar-se amb l'estructura d'un bloc.
  • Facilitar estratègies per a una integració satisfactòria dels blocs a l'aula.

Continguts