Mòdul 1: Evolució pedagògica amb les tecnologies de la informació i la comunicació

Objectius

Aquest mòdul pretén reflexionar sobre l'evolució de l'educació i de les TIC fins al moment actual i capacitar per poder realitzar una tasca educativa coherent amb diferents concepcions pedagògiques. Per assolir aquest objectiu general, utilitzarem els recursos més adients per a cada activitat que les diferents TIC ens ofereixen.

  • Prendre consciència de l'evolució pedagògica així com de les diferents maneres d'ensenyar i aprendre
  • Identificar i reconèixer les diferents tipologies de treball: 3R, sistemàtic i cooperatiu
  • Identificar i seleccionar quines són les eines i recursos TIC més adients en funció de les diferents tipologies de treball
  • Reconèixer quines són les quatre transformacions necessàries per poder treballar amb les TIC així com preveure els problemes que ens podem trobar en aquest procés de canvi

Continguts