Projecte final

El projecte que ha anat vertebrant tots els materials d'aquest curs consisteix en la realització de tres tasques molt concretes:

 1. La primera tasca, molt mecànica, consistirà en la creació d'un quadernet imprès a partir de totes les làmines realitzades durant el curs (algunes d'elles ja les teniu impreses).
 2. La segona tasca, més creativa, serà dibuixar en format A3 un mínim de 4 vistes de peces, acotades, diferents de les treballades. Una o més d'una ha de tenir una secció ombrejada.
 3. I la tercera, realitzar a escala 1/50, sobre un format A3, el plànol d'una vivenda (pot ser casa vostra).

Directrius del projecte.

 • El quadernet imprès per impressora és per l'alumne/a que realitza el curs. Al tutor/a només cal lliurar-li totes les làmines en format .ps (o .pdf cas de treballar en Windows)
 • La làmina en format A3 cal que disposi del mateix caixetí que el de la A4, i de les mateixes capes. (Per tant, aprofiteu el dibuix del format A4).
 • Les peces dibuixades al segon exercici del projecte poden ser agafades de qualsevol llibre de dibuix tècnic.
 • En el plànol de casa vostra, a escala 1/50 hi constaran:
  • Capes: les específiques del format A3 més les capes de contorn, murs i mobiliari.
  • El nom de cada habitació.
  • La inserció dels símbols corresponents de la biblioteca en la capa mobiliari.
 • El projecte ha de ser inèdit i individual, en el sentit de que tant les peces com la vivenda no han de coincidir amb les proposades com exemple o com a pràctica en el present curs.
 • Respecte al primer lliurament de les tasques del projecte, el/la tutor/a farà la recomanació de les esmenes que es considerin adients per tal d'un acabat correcte de les mateixes.