Objectius

Entre les eines que resten per veure hi ha les eines de consulta o informació: mesures geomètriques en el dibuix (distàncies i àrees). En la versió community no hi ha cap ordre específica per dibuixar en perspectives, però es pot fer. Agafareu les bases per treballar en perspectiva isomètrica. I, per acabar, és imprescindible l'apartat de la impressió, ja que gairebé sempre cal comprovar els resultats d'un dibuix o treball en suport de paper.

Continguts