Compàs

Per realitzar aquesta pràctica utilitzareu de fons el format A4, amb les seves capes corresponents.

Ara que ja sabeu utilitzar les capes i els atributs dels traços, ja podeu crear un dibuix més complet, a nivell tècnic.

Dibuixeu, sense acotar i dins el format A4, el compàs següent:

Compas

Figura 95: Dibuix compas.dxf

En el tutorial compàs, s'han utilitzat:

  • Ordres de Dibuixa: línia, cercle.
  • Ordres de Modifica: Longitud, Parteix, Retalla dos, Propietats, Suprimeix.
  • Modes de Força: als extrems, al punt d'intersecció.

Compàs

En acabar el dibuix, deseu-lo amb el nom compàs.dxf