La Biblioteca

La biblioteca del Qcad és una col·lecció de símbols i altres fitxers de dibuix que podeu reutilitzar en els vostres dibuixos. Per inserir un element de la biblioteca, cal mostrar primer el navegador de la biblioteca des del menú:

Visualitza – Barra d'eines – Navegador de biblioteca

Es mostrarà una finestra com la següent:

Figura 92: Navegador de la biblioteca.
Inserint símbols

Barra d'eines Opcions:

Procediment:

  1. El quadre superior del navegador mostra una estructura d'arbre de tot el que hi ha disponible a la biblioteca. Per mostrar el contingut d'una carpeta, cliqueu al nom de la mateixa. Un doble clic us mostrarà les subcarpetes.
  2. Trieu l'element que vulgueu inserir des del quadre inferior del navegador.
  3. Cliqueu al botó “Insereix”.
  4. Abans de col·locar l'element al vostre dibuix, especifiqueu un factor d'escala i angle de gir en la barra d'eines Opcions.
  5. Ara, col·loqueu l'element al vostre dibuix amb el ratolí o teclejant una coordenada a la línia d'ordres.

Nota: En inserir un símbol de la biblioteca us crearà un bloc al vostre dibuix. Si necessiteu inserir un altre cop el mateix símbol, feu-ho des de la llista de blocs. En inserir de nou el mateix símbol us crearà múltiples blocs (fet no recomanable).

Augmentant la biblioteca

Podeu augmentar fàcilment la biblioteca del QCad desant qualsevol dibuix a l'arbre de directoris de la biblioteca. El símbols estan desats en el mateix format que qualsevol altre dibuix (DXF). Els símbols no han de contenir blocs. El bloc ja es crea automàticament quan inseriu un símbol al vostre dibuix.


Pràctica

Per dur a terme la inserció de símbols des de la biblioteca només cal recuperar-la visualment i anar-los inserint.

Un problema que us trobareu, però, és el de les escales. Sembla ser que la majoria dels blocs, en el QCAD, estan realitzats en cm com a unitat, mentre que vosaltres potser treballeu en m.

Teniu vàries opcions per solucionar aquest desajustament:

  1. treballar en cm, i així inserireu els blocs directament;
  2. treballar en m, i, en acabar de dibuixar els murs (i abans de començar a inserir blocs), escalar la vivenda amb un factor d’escala igual a 100; o bé,
  3. introduir el factor d'escala a l'hora d'inserir els blocs (com que el número es manté, només cal introduir-lo un cop).

Per acabar d’arrodonir la desproporcionalitat, no tots els blocs estan dibuixats a la mateixa escala (observeu que alguns dels anteriors els heu de multiplicar per 1/10 per igualar-los tots). Aquest defecte es pot solucionar amb el factor d'escala si el sabem per endavant.

Per realitzar aquesta pràctica disposeu:

Biblioteques

En acabar, deseu el dibuix.