Imatges

Barra d'eines CAD: Imatge de bits

Menú: Dibuixa - Imatge

Ordre: imatge

Barra d'eines Opcions: Opcion d'imatge

Descripció: Insereix una imatge raster (bitmap) dins el dibuix.

El fitxer DXF que es crea quan deseu un dibuix, conté només una referència a imatges. És recomanable mantenir el fitxer d'imatge i DXF a la mateixa carpeta, així QCAD pot trobar la imatge de nou quan es carregui més tard el fitxer DXF. Les imatges PNG suporten fons transparents. Les imatges bitmaps grans poden fer alentir la visualització del dibuix.

Procediment:

  1. Escolliu el fitxer imatge que voleu inserir.
  2. Teclegeu un factor d'escala en la barra d'eines Opcions. Un factor d'escala d'1.0 significa que un píxel de la imatge es correspon a una unitat en el dibuix.
  3. Teclegeu un angle de rotació en la barra d'eines Opcions.

Les imatges girades poden minvar significativament el procés de visualització del QCAD. En qualsevol cas és mes eficient girar el bitmap en un programa d'edició de bitmaps abans d'inserir-lo al QCAD.

  1. Especifiqueu el punt d'inserció de la imatge. Aquest serà el vèrtex esquerre de la imatge.

Pràctica

En aquesta pràctica utilitzareu la inserció d'imatges. Opereu de la manera següent:

  • Recupereu el fitxer A4.dxf
  • Invoqueu l'ordre: Dibuixa - Imatge (o millor, des del menú lateral d'icones, la icona "Imatge de bits").
  • Escolliu el fitxer e55.png desat d'una pràctica anterior (correspon als anells olímpics) i accepteu.
  • Especifiqueu 1/4 (o bé 0.25) com a factor d'escala.
  • Com a punt de referència especifiqueu 45,75.
  • Deseu el dibuix amb el nom imatges.dxf