Retalla/Allarga

Barra d'eines CAD:

Menú: Modifica - Retalla

Ordre: retalla, estira

Descripció: Retalla o allarga una línia o un arc per trobar-lo amb una altra entitat.

Figura 69: Amb l'eina retalla, la línia de l'esquerra s'escurça fàcilment per trobar-se amb l'arc.

Procediment:

 1. Escolliu l'entitat límit a la que una o més entitats es retallaran
 2. Escolliu les entitats que voleu retallar fins a l'entitat límit. De vegades hi ha dues possibilitats per retallar: sempre heu d'assenyalar la part de l'entitat que voleu que es quedi.
 3. Cliqueu dos cops amb el botó dret o premeu Escape dos cops per aturar l'eina.

Retalla 2 entitats

Barra d'eines CAD:

Menú: Modifica – Retalla 2

Ordre: retalla2

Descripció: Retalla o allarga alhora dues entitats de línia o arc fins trobar-se al seu punt d'intersecció. Figura 70: Amb l'eina retalla 2, la línia i l'arc es poden retallar alhora i formar un sol vèrtex en un pas.

Procediment:

 1. Escolliu la primera entitat a retallar per un vèrtex.
 2. Escolliu la segona entitat a retallar per un vèrtex.

- Cliqueu dos cops amb el botó dret o premeu Escape dos cops per aturar l'eina.

Pràctica

L'ordre retalla també té diverses acceptacions, per casos ben diferenciats:

 1. Respecte d'una entitat límit, permet retallar un dels dos costats.
 2. Respecte d'una entitat límit, permet afegir el tros que manca a una altra entitat.
 3. Respecte a dues entitats, permet que es creuïn en un punt afegint la part que hi manca o retallant la part que hi sobra.

En el dibuix següent practicareu les opcions 1 i 3. Per dur-les a terme utilitzareu les següents ordres i modes de referència:

 • Ordres de dibuixa: Línies, cercles i el·lipses.
 • Referència a modes de força: Al centre, a la graella.
 • Modes de selecció: Per finestra, per entitat, per entitats intersectades.

Dibuixeu, sense cotes, la peça següent: Retalla

Figura 81: Dibuix retalla.dxf

Guieu-vos pel tutorial retalla:

Retalla

En acabar, deseu el dibuix amb el nom retalla.dxf


La segona opció de l'ordre retalla equival realment a una ordre allarga. Vegeu-ne un exemple en la pràctica següent, que dibuixareu seguint les pautes del tutorial allarga:

Allarga

En acabar el dibuix, deseu-lo amb el nom allarga.dxf