Simetria

Barra d'eines CAD:

Menú: Modifica - Simetria

Ordre: simetria

Descripció: Reflecteix entitats respecte a un eix donat. Aquesta eina pot crear una còpia reflectida d'entitats existents.

Procediment:

 1. Després d'iniciar l'eina Simetria, la barra d'eines CAD mostra les eines de selecció. Utilitzeu-la per seleccionar les entitats que vulgueu reflectir.
 2. Cliqueu el botó dret del ratolí a la barra d'eines CAD per continuar.
 3. Introduïu l'extrem del primer punt de l'eix de simetria amb el ratolí o introduïu una coordenada a la línia d'ordres.
 4. Introduïu l'extrem del segon punt de l'eix de simetria.
 5. Es mostrarà el diàleg Simetria. Per reflectir les entitats sense mantenir les entitats originals, escolliu "Suprimeix Original"; per copiar-les, escolliu "Manté Original". La còpia tindrà els mateixos atributs i estarà en la mateixa capa que l'entitat original.
 6. Per canviar aquest comportament per defecte podeu activar "Utilitzeu els atributs actuals " o "Utilitzeu la capa actual".
 7. Cliqueu D'acord per reflectir les entitats. Les entitats seleccionades es deseleccionaran automàticament.

Figura 78: Diàleg d'opcions Simetria.

Pràctica

L'ordre simetria permet reflectir entitats de dibuix de maneres diverses. A grans trets, aquestes maneres són:

 1. Simetria axial horitzontal o vertical.
 2. Simetria axial inclinada.
 3. Simetria en què no es conserva l'objecte o entitat original.

En les pràctiques següents veureu com es pot fer.

1. En la primera pràctica es tracta de dibuixar un bolígraf a partir de la seva meitat. En aquest cas teniu una simetria axial vertical. Obriu el dibuix simetria1.dxf

Guieu-vos pel tutorial simetria:

Bolígraf

En acabar, deseu el dibuix amb el nom bolígraf.dxf

2. Una segona opció requereix un eix de simetria inclinat. La inclinació axial serà la meitat de l'obertura de les dues peces.

Observeu en aquesta figura la resolució de les dues primeres pràctiques de simetria: Simetria

Figura 79 Simetries del bolígraf i les alicates.

En aquest cas heu de dibuixar unes alicates amb una obertura de 30º. Per tant, l'eix de simetria es marcarà a 15º d'obertura. Obriu el fitxer següent: simetria2.dxf

Guieu-vos pel tutorial simetria2:

Alicates

En acabar, deseu el dibuix amb el nom alicates.dxf

3. En el tercer cas es suprimeixen els objectes originals per deixar una figura con la següent: Simetria 3

Figura 80: Dibuix simetria3.dxf
 • Obriu el dibuix següent: simetria3.dxf
 • Feu servir el tutorial simetria3 de guia per completar la pràctica:

Simetria 3

 • En acabar, deseu el dibuix amb el nom simetria3.dxf