Modificació d'entitats

Escala

Barra d'eines CAD:

Menú: Modifica - Escala

Ordre: escala

Descripció: Escala entitats per un factor donat des d'un centre donat. Aquesta eina pot crear una o múltiples còpies d'entitats existents.

Procediment:

  1. Després d'iniciar l'eina escala, la barra d'eines CAD mostra les eines de selecció. Utilitzeu-la per seleccionar les entitats que vulgueu escalar.
  2. Cliqueu el botó dret del ratolí a la barra d'eines CAD per continuar.
  3. Introduïu el centre de l'escala amb el ratolí o introduïu una coordenada a la línia d'ordres.
  4. Es mostrara el diàleg Escala. Per escalar les entitats sense mantenir les entitats originals, escolliu "Suprimeix Original"; per copiar-les, escolliu "Manté Original".
  5. Finalment podeu crear un nombre de còpies escalades de cop escollint “Còpies múltiples" i introduint el nombre de còpies en la línia de text de sota.
  6. Cliqueu D'acord per girar les entitats. Les entitats seleccionades es deseleccionaran automàticament.

'9' crearà 9 còpies i mantindrà l'original (així que, en total, seran 10). Les còpies tenen els mateixos atributs i estan en la mateixa capa que l'entitat original. Per canviar aquest comportament per defecte podeu activar "Utilitzeu els atributs actuals " o "Utilitzeu la capa actual".

Figura 75: Diàleg d'opcions Escala.

Pràctica

Aquesta ordre amplia o redueix les entitats en funció del factor d'escala que se li assigna. Guieu-vos per l'exemple següent del tutorial escala:

Escala

En acabar, deseu el dibuix amb el nom escala.dxf