Objectius

L'apartat corresponent a la selecció i edició d'entitats de dibuix és el més llarg del curs. És per això que s'ha cregut convenient exposar-ho en dos mòduls per tal de seguir una mateixa pauta temporal en els mateixos. Així, en aquests dos mòduls es pretén donar a conèixer:

 • Totes les eines que ofereix QCAD per modificar el treball un cop ja dibuixat.
 • Els sistemes que podeu tenir per seleccionar les entitats de dibuix, abans de modificar-les.

Continguts

Des de l'eina d'edició més senzilla, com deu ser la de suprimir objectes, fins a la més complexa, hi ha un bon ventall d'eines, suficients per deixar acabat un dibuix a nivell professional. Algunes de les eines d'edició, sense estar repetides, fan el mateix però amb alguna particularitat en concret, de manera més directa.

 1. Selecció d'objectes
 2. Edició d'objectes
  1. Mou i copia
  2. Gira
  3. Gira al voltant de 2 cercles
  4. Longitud
  5. Aixamfrana
  6. Arrodoneix
  7. Edita propietats, atributs i textos
  8. Suprimeix
  9. Descompon