Línies a mà alçada

Pensada com una pràctica distreta, dibuixareu un arbre a mà alçada tot resseguint un dibuix creat prèviament, fins que us quedi com el de la figura:

Arbre

Figura 30: Arbre.

Per dur-ho a terme:

  • Obriu el dibuix: arbre.dxf.
  • Activeu l'orde Línies - Línia a mà alçada.
  • Utilitzeu el tutorial arbre de guia per aconseguir el dibuix proposat.

Arbre

  • Un cop acabat el dibuix, deseu-lo.