Splines

Barra d'eines CAD:

Menú: Dibuixa - Spline

Ordre: spline

Barra d'eines Opcions:

Descripció: Dibuixa corbes spline (NURBS) amb factors d'amplada homogenis (única opció acceptada).

Procediment:

  1. Escolliu els graus de l'spline en la barra d'eines Opcions. Els graus suportats són 2 (b-spline quadràtica) i 3 (b-spline cúbica).
  2. Activeu el quadre “tancat” en la barra d'eines Opcions si voleu crear una spline tancada.
  3. Especifiqueu els punts de control. Després de definir el tercer (per b-splines quadràtiques) o quart punt de control es mostrarà una visualització prèvia. Podeu suprimir el darrer punt de control, si l'heu col·locat malament sense voler, tot clicant el botó Desfés en la barra d'eines Opcions.
  4. Cliqueu el botó dret del ratolí per tancar l'eina spline.

Una b-spline quadràtica requereix, per definició, almenys 3 punts de control, mentre que una b-spline cúbica necessita almenys 4 punts de control.

Spline oberta

Figura 26: Spline oberta amb 4 punts de control.  

 Spline tancada

Figura 27: Spline tancada amb els mateixos punts de control. 

Pràctica

  • Proveu d'utilitzar totes i cada una de les opcions de què disposeu per dibuixar splines, i així us anireu familiaritzant amb les eines.
  • Sempre podeu tornar enrere amb l'eina desfer.
  • Cas de voler suprimir alguna entitat, la manera més directa és assenyalar-la amb el ratolí i prémer la tecla "Supr".
  • En acabar, sortiu del dibuix i no deseu els canvis realitzats.