Arcs

Arc amb centre, radi i angles

Barra d'eines CAD:

Menú: Dibuixa - Arc – Centre, punt i angles

Drecera: ar

Ordre: arcc

Barra d'eines opcions:

Descripció: Dibuixa arcs amb centre, radi i angles donats.

Procediment:

 1. Escolliu la direcció de l'arc en la barra d'eines opcions o utilitzant l'ordre invertit.
 2. Especifiqueu el centre de l'arc utilitzant el ratolí o introduïu una coordenada en la línia d'ordres.
 3. Definiu el radi clicant un punt de l'arc o introduïu una coordenada en la línia d'ordres. També podeu introduir el radi directament en la línia d'ordres.
 4. Especifiqueu l'angle inicial amb el ratolí o introduïu una coordenada, o el valor de l'angle, en la línia d'ordres.
 5. Especifiqueu l'angle final de la mateixa manera que l'angle inicial.
Arc amb 3 punts

Barra d'eines CAD:

Menú: Dibuixa - Arc - 3 punts

Drecera: a3

Ordre: arc

Descripció: Si coneixeu el punt inicial, el punt final i un punt del mig de l'arc, podeu utilitzar aquesta eina per crear arcs. Procediment:

 1. Especifiqueu el punt inicial utilitzant el ratolí o introduïu una coordenada en la línia d'ordres.
 2. Especifiqueu el segon punt d'un punt conegut de l'arc.
 3. Especifiqueu el punt final de l'arc.
Arc concèntric

Barra d'eines CAD:

Menú: Dibuixa - Arc - Concèntric

Barra d'eines opcions:

Descripció: Amb aquesta eina podeu dibuixar arcs concèntrics.

Procediment:

 1. Introduïu la distància de l'arc concèntric de l'arc base en la barra d'eines opcions o en la línia d'ordres.
 2. Introduïu el nombre d'arcs concèntrics a crear en la barra d'eines opcions.
 3. Cliqueu l'arc base. L'arc concèntric es crearà al costat on teniu el ratolí mentre seleccioneu l'arc base.

Pràctica

Per a l'aprenentatge d'aquesta pràctica disposeu del tutorial arcs, basat en el dibuix arcs.dxf, en què provareu d'utilitzar totes i cada una de les maneres que disposa QCad per dibuixar arcs. Així us anireu familiaritzant amb les eines.

Arcs

Figura 24: Dibuix arcs.dxf

Arcs

 • En acabar, deseu el dibuix amb el nom arcs.dxf