Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és familiaritzar-nos amb els conceptes bàsics d'un sistema de CAD, l'entorn de treball del QCAD i aprendre a configurar-lo o modificar-lo segons el gust o les necessitats de cada usuari. Es tracta, per tant, d'un mòdul eminentment teòric, dissenyat, en general, com una introducció als programes de dibuix tècnic i, en concret, a l'aprenentatge del QCad. El petit temari desenvolupat pretén:

  • familiaritzar-nos amb els elements visuals i conceptuals del programa,
  • gestionar el fitxers de treball,
  • aprendre a fer servir els diversos sistemes que ens ofereix el programa per poder executar les nostres ordres: menús de persiana, caixes i barres d'eines, quadres, sistemes de coordenades relatius, absoluts, etc.,
  • dominar les eines de visualització per dibuixar amb més comoditat qualsevol detall d'un dibuix,
  • operar amb les eines d'edició bàsiques, comunes a la majoria dels programes, i
  • distingir els paràmetres a escollir en les preferències tant del dibuix en particular, com de l'aplicació en general.

Continguts