Presentació

El curs "Dibuix lineal amb l'ordinador (QCad)" que realitza la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació per via telemàtica és un curs d'introducció a l'ús de programes de dibuix tècnic, prenent com a eina la versió community del programa QCad, que ve integrada amb les distribucions Linkat, repartida a tots els centres educatius de Catalunya.

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ofereix el Departament d’Educació i Universitats amb la finalitat de poder proveir l’accés a un sistema operatiu completament lliure. Forma part d’una actuació d’aquest departament per impulsar l’ús del programari lliure que comporta, entre altres avantatges, l’extensió de l’alfabetització digital respectant la legalitat, la promoció dels principis del treball col·laboratiu, tan necessaris perquè la societat del coneixement avanci pels camins de la garantia de la igualtat d’oportunitats i l’efectiva llibertat de tria al mercat.

Continguts

Els continguts es presenten en VUIT mòduls que segueixen el fil conductor de la pròpia construcció de nou coneixement amb l’objectiu d’elaborar un Projecte final que integri els aprenentatges de manera personal i contextualitzada.

Estructura

Coneixements previs

Es pressuposa que l’alumnat, en iniciar aquest curs, té uns coneixements i destreses mínims en el maneig de l’ordinador i l’entorn d’Internet.

Informació del curs

Les pràctiques comencen amb una explicació estructurada del funcionament de les ordres. Després es continua amb exercicis guiats pels tutorials en què s'explica un concepte de manera detallada el primer cop que s'introdueix, de manera que, en posteriors utilitzacions, s'hi fa cada cop una referència més ràpida, considerant-se el concepte assimilat.

Per a la posterior realització dels exercicis, és imprescindible que tots els conceptes de les pràctiques s'hagin entès totalment.

Observareu que algunes de les pràctiques estan realment poc documentades per escrit, però per ajudar a realitzar-les s'han creat uns videotutorials amb el programa wink, que expliquen pas a pas la realització del dibuix. Aquests tutorials són els que segueixen amb detall la realització pràctica dels dibuixos.

Si en alguns del dibuixos de les pràctiques no es veuen prou clares les cotes, podeu clicar sobre les figures i s'ampliaran a la seva mida real.

Funcionament dels tutorials

Per a una visualització correcta dels tutorials us caldrà:

  • En cas de la consulta on line, una bona connexió a Internet. De totes maneres s'han procurat fer les explicacions curtes (en cas de ser una mica llargues s'han fraccionat en 2 o més capítols).
  • Resolució gràfica mínima de 1024 x 768 i preferible un monitor de 17" o més. Unes prestacions menors en dificultaran la visualització. (Podeu utilitzar un ordinador portàtil per realitzar el curset sempre que hi tingueu la resolució esmentada.)
  • És recomanable, per a més comoditat, treballar a pantalla completa (Visualitza - Pantalla Completa o F11 en el Firefox).
  • Per controlar el seguiment del vídeo disposareu de la barra inferior de control

Barra de control Les icones Back i Next us serviran per avançar o retrocedir en el seguiment del tutorial.