PROJECTE FINALCom a projecte final (síntesi), proposem un exercici d'anàlisi d'una webquest.

Les Tecnologies de la comunicació a l’aula


Objectius

. Recollir i posar en comú les experiències dels participants.
. Proposar i valorar algunes activitats i instruments per a l’aula

Qüestionari inicial

Parlem de les TIC a l’aula i posem en comú experiències, dubtes i dificultats sobre l’aplicació a l’aprenentatge de les diferents matèries.

. Quins recursos ofereix avui internet per treballar els continguts curriculars a l’aula?

. Quins utilitzem més freqüentment? Com ho fem?

. Quins objectius ens proposem en introduir-los en la seqüència didàctica?

. Quins criteris seguim per seleccionar i aplicar un recurs tecnològic?

. Has treballat amb Webquest? Ens pot ajudar a motivar i orientar les dificultats de l’alumnat?

Les Webquest com a eina i recurs didàctic

La Webquest és una eina d’aprenentatge motivadora, que té la virtut de captar l’interés de l’alumne, i també ens permeten treballar algunes habilitats i capacitats comunicatives. Però, per tal que ens sigui útil, com qualsevol altre recurs didàctic, hem de veure que s’adapti a les necessitats d’aprenentatge del nostre alumnat, i també als objectius que ens hem proposat. Com veure si aquests supòsits es compleixen? Dedicarem una mica de temps a analitzar i descobrir les possibilitats d’aquest recurs didàctic.

Activitat: Avaluació de les característiques i idoneïtat d’una webquest

L’objectiu de l’activitat és identificar i compartir els criteris que hem de tenir en compte per a triar o produir una webquest adequada als objectius d’aprenentatge que ens proposem, i al nivell del grup d’alumnes on volem aplicar-la.

Podem trobar molts exemples a la base de dades de la Comunitat Catalana de WebQuest:

http://webquestcat.cat/

Procés

Trieu una Webquest (procureu que sigui el més interdisciplinar possible)i valoreu-la atenent als següents criteris:

Nom de la Webquest:
URL:
Grup:


El tema i els objectius d’aprenentatge

1. El nom de la Webquest capta l’atenció. Per què?
2. A quines àrees i nivells es podria treballar?
3. Quins objectius d’aprenentatge es proposa?
4. Qui és l’autor?
5. La pregunta, repte o problema està ben plantejat?
6. Creus que pot atreure l’interés de l’aprenent. Per què?


La tasca i el procés d’aprenentatge

7. Creus que l’aprenent es fa una idea concreta del que haurà de fer i quin producte final ha d'elaborar?
8. Proporciona recursos adequats (nivell, llengua, informació, enllaços.. )?
9. Creus que els materials proporcionen prou suport per desenvolupar el treball? Poseu algun exemple.
10. Quines habilitats i competències comunicatives es treballen i com?

Organització i avaluació del procés

15. Proporciona indicacions sobre com:

a) agrupar els/les alumnes.
b) Les responsabilitats que han d’assolir al llarg del procés.
c) Com demanar o cercar ajut davant les possibles dificultats.

16. Estableix criteris clars, concrets i graduats d’avaluació en les diferents proopostes i aspectes de l’aprenentatge? Com valores aquests criteris? Què canviaries? Hi afegiries quelcom?

17. Indueix a fer analogies o suggeriments de com aplicar a altres tasques i aprenentatges el que s’ha fet (competències desenvolupades).

FONT: Carme Barba. Comunitat catalana de Webquest

Reflexió sobre la pràctica

Ara que hem pogut conèixer i contrastar algunes Webquest, indicarem els punts forts i els punts febles d’aquest recurs didàctic i intentarem donar recomanacions per treballar-lo a l’aula, especialment si tenim l’experiència:

Punts fortsPunts feblesTé solució?
1. 1. 1.
2. 2. 2.