ACTIVITATS D'AULA QUE PERMETEN TREBALLAR L'ARGUMENTACIÓEl vostre departament ha decidit treballar l’argumentació a l’aula en situacions en què l’ alumnat en sigui el protagonista. Per tal de triar algunes activitats, valoreu les que us proposem seguint els següents criteris:

1. Permet la participació de l’alumnat.
2. S’ajusta als continguts de la programació d’àrea.
3. Facilita la comprensió dels diferents punts de vista.
4. Afavoreix l’aprenentatge de nous continguts.
5. Planteja la possibilitat d’argumentar a nivell oral i escrit.
6. Dóna consignes clares a l’alumnat sobre les tasques a realitzar.
7. Proporciona eines per a l’avaluació i l’autoregulació del procés.


Proposta 1: Elaborar un text argumentatiu (I).


Situació 1

L’Anna ha escrit que la farina es dissol en l’aigua. El Marc diu que no hi està d’acord, que la farina no es dissol en l’aigua.
Amb quina opinió estàs d’acord? Quines raons escolliries per tal d’argumentar la teva opinió?
Escriu un text argumentatiu que tingui com a finalitat convèncer l’Anna o en Marc del seu error. Pots utilitzar el guió que et presentem tot seguit:

LA MEVA ARGUMENTACIÓ:

✔La meva idea és que…
✔Les meves raons són…
✔Arguments en contra de la meva idea poden ésser…
✔Convenceria a algú que no em creu amb…
✔L'evidència que donaria per a convèncer a d'altres és que…

Situació 2

La mare del Marc considera que passa massa estona davant de l'ordinador jugant a videojocs, i li vol posar un horari estricte per limitar el temps que hi dedica (no vol que superi la mitja hora al dia). El marc diu que no és veritat, que hi dedica menys temps que els seus amics i que, a més, sempre ho fa després d'acabar els deures.
Escriu un text argumentatiu per ajudar en Marc a convèncer la seva mare per tal que li deixi més temps.

Proposta 2: Elaborar un text argumentatiu (II).


Elaboreu un text argumentatiu per preparar un debat on heu de defensar l’opinió que “ iniciar qualsevol consum de drogues no és bo per a la salut”. El públic serà alumnat de secundària de 3r d’ESO.
Per preparar l’argumentació teniu uns documents amb informació (Què cal saber sobre les drogues i els efectes de les drogues. Veure: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/premsa/not684508.pdf) i un esquema que podeu omplir abans de fer-ne la redacció definitiva:

El meu argument:
Punts clau: Evidències i exemples que donen suport als meus punts clau, o raons o arguments en contra:
Altres punts de vista: Evidències i exemples que poden ser utilitzats per donar suport a altres punts de vista o raons o arguments en contra
Per què penso que la meva argumentació és millor?
Conclusió:ALTRES RECURSOS A UTILITZAR: Debat sobre drogues al programa de TV2 Enfoques. Hi ha quatre fragments del debat: http://www.youtube.com/view_play_list?p=BFCD904567432D7A&search_query=debate+sobre+las+drogas

Proposta 3: Prendre una decisió.Quan algú pren una decisió sobre el comportament correcte o erroni en una situació determinada, està prenent una decisió ètica. Decidir sobre la continuació o no d'un embaràs, és una decisió ètica. Normalment es poden donar diverses respostes a les qüestions ètiques. Malgrat tot, hi ha algunes reflexions al voltant d'aquestes qüestions que ens poden ajudar a prendre la decisió:


Què necessiteu saber?
Qui es veurà afectat per la decisió?
Quines són les diferents accions que es podrien dur a terme?
De quina manera serà beneficiat o perjudicat cadascú per cada acció presa?
Hi ha lleis o aspectes legals que s'hagin de tenir en compte?Prendre una decisió (per a cada possible acció penseu en aquestes qüestions)
Creieu que l'acció és incorrecta i no s'hauria de dur a terme?
Creieu que l'acció no és natural i que vosaltres no hi haurieu d'intervenir?
Creieu que els beneficis superen els perjudicis per a cadascun dels implicats?
Creieu que els beneficis d'alguns compensen els perjudicis d'altres?Activitat

Algunes parelles saben que poden tenir un fill afectat de fibrosi cística. Aquestes parelles han de prendre decisions molt difícils.
Aquesta activitat ens ajuda a explorar de quina manera les persones prenen aquestes decisions. Així, el vostre grup s'haurà de situar en el paper d'una d'aquestes parelles o en el del seu assessor genètic:

1. Quines diferents opcions pot tenir la parella? Feu-ne una llista.
2. Ordeneu les diferents opcions per ordre de prioritat. La número 1 és la que vosaltres triaríeu.
3. Prepareu el vostre rol: a) La parella discutirà les seves opcions amb l'assessor; b) La parella començarà amb diferents punts de vista; c) Es poden modificar els punts de vista com a conseqüència de la conversa.
4. Presenteu el vostre rol a un altre grup
5. Observeu els rols d'altres grups i comenteu si han modificat les seves posicionsLa parella
El nebot de la Laura -el fill del seu germà- està afectat per fibrosi cística. La Laura i en Pau, la seva parella, estan molt preocupats pels fills que puguin tenir. Han de decidir què fer: a) No tenir fills; b) Adoptar-ne un; c) Tenir un fill sense fer cap prova prenatal; d) Realitzar proves genètiques en el fetus durant l'embaràs i prendre la decisió posteriorment (si les proves mostressin que el fetus és afectat per la malaltia podrien realitzar un avortament).Assessor genètic
Una bona tàctica per començar seria demanar a la Laura i en Pau que expliquessin el que entenen sobre la seva situació. Després que la parella hagi parlat, l'assessor s'assegurarà que la parella entén correctament què és la fibrosi cística, com s'hereta, així com les diferents opcions que poden triar. L'assessor ha d'informar la parella sobre els sentiments que tindrien en cas d'haver de cuidar un nen afectat per una malaltia tan greu o sobre l'avortament de l'embaràs ja començat.


DISCUTIU AQUESTES QÜESTIONS DINS DEL VOSTRE GRUP. SI NECESSITEU MÉS INFORMACIÓ, DEMANEU-LA:

Possible decisióQuina fiabilitat tenen les proves genètiques?Quins perjudicis es poden causar amb aquesta decisió?Quins beneficis es poden obtenir d'aquesta decisió?
No tenir fills
Deixar actuar la "naturalesa": no realitzar proves
Realitzar proves genètiques al fetusProposta 4: Analitzem una activitat que porta a elaborar un text argumentatiu.Grafitis a prueba de bomba
Las brigadas de limpieza no pueden con las nuevas mezclas de ácido usadas para pintadas
El uso de ácidos mezclados con tintas y otros productos se ha convertido en una pesadilla para las brigadas antigrafitis de la ciudad de Barcelona. Sobre todo, cuando estas mezclas se emplean sobre superficies de vidrio. Grafiteros empedernidos han hallado combinaciones para atacar las vidrieras de los edificios dejando firmas o tags indelebles.
El vidrio es la asignatura pendiente de los servicios municipales de limpieza de grafitis. Desde hace un par de años los trabajadores de la limpieza que se emplean en la tarea de borrar pintadas han visto cómo los grafiteros más empecinados se las ingenian para conseguir que sus firmas y garabatos perduren. "Emplean mezclas con ácido y con alquitrán. Y eso no lo podemos quitar", explica Josep Lluís Casanovas, jefe de unidad de grafitis de CLD, la concesionaria en Barcelona de este tipo de limpieza.
Salvando las distancias, "esto es una guerra" en la que cada bando va perfeccionando sus armas, según este experto. Los que limpian, con nuevas máquinas y soluciones más eficaces contra el grafiti. Los pintores,con mezclas nuevas, "que no se compran en la droguería, sino que las preparan en casa". Las pintadas convencionales, si se pueden definir así, son las que se hacen con pulverizadores de fácil adquisición en los comercios, por uso cotidiano para otras tareas perfectamente lícitas. O aquellas que se hacen con grandes rotuladores sin añadir nada a su tinta. Contra estas pintadas convencionales se dispone de sistemas probadamente eficaces. Para las pintadas ácidas en el vidrio, de momento, no hay solución.
La obstinación de algunos grafiteros en la búsqueda de combinaciones indelebles responde a la voluntad de que su garabato perdure. Cuando los operarios de la limpieza borran su marca, lo toman como un nuevo reto. Los profesionales antigrafitis han notado que la pintura ácida se emplea especialmente, aunque no siempre, en los tags. Del mismo modo, apenas se utiliza en las pintadas reivindicativas y/ o de texto más o menos largo.
Los grafiteros más radicales, en este sentido, se intercambian en la red fórmulas para mezclar tintas, ácidos y otros materiales en los rotulares, incluso en foros cibernéticos. En estos chats se intercambian experiencias y consejos. También es cierto que, en esos mismos foros, otros grafiteros critican el uso de ácidos y advierten de peligros de este uso si se ponen en contacto con la piel o con los ojos. La perdurabilidad de la pintada, para estos grafiteros críticos con los que usan mezclas con ácido, no es motivo suficiente para fastidiar más a los propietarios privados o públicos de las paredes o el mobiliario.
Cuando un vidrio es atacado con este tipo de pintura, no hay nada que hacer. No hay solución, salvo cambiar el vidrio, que es lo que hay que acabar haciendo en bastantes ocasiones. Ante el problema, en algunas empresas, como el metro, se optó por sustituir el vidrio en las ventanas por superficies de policarbonato. Estas superficies se pueden limpiar, aunque tienen el inconveniente de que, al ser menos duras que el vidrio, son más fáciles de rayar.
La agresión a las ventanas con cuchillos u otros objetos para rayarlos obligó, sin embargo, a cambiar estrategias, y así tanto en el metro como en los Ferrocarrils de la Generalitat se viene utilizando ya un apaño preventivo.
El apaño consiste en cubrir el vidrio con una fina película adhesiva y transparente, que se puede sustituir cuando está ya muy pintada. Nada, en cambio, se puede hacer de momento contra pintadas hechas expresamente con sustancias que las hacen imborrables.
Los responsables de la limpieza de grafitis hacen, salvo en el caso citado, un balance positivo de los últimos tiempos. Aunque sale muy caro. En los siete primeros meses del 2007 se han abierto 309 expedientes a personas acusadas de hacer pintadas en paredes y mobiliario urbano de Barcelona. En el mismo periodo del 2006 pasado se abrieron 182 expedientes, y el año concluyó con 364 expedientes.
La Vanguardia. Lluís Sierra, 10/09/2007Previ a la lectura

1. Qui és l’autor de l’article? De quin diari ha estat extret l’article?
2. Fixeu-vos en el títol i en les imatges i intenteu imaginar de què tracta la notícia. Escriviu breument la vostra idea.
3. A qui creieu que va dirigida la notícia?
4. Busqueu la idea principal de cada part.

Treball individual

Respon a les qüestions següents:
1. Quin és el problema que planteja l’autor en aquest article?
2. Per què creus que l’autor escriu aquest article?
3. Et sembla bé que hi hagi “grafiters”? Per què?
4. L’autor pensa que hi ha solució a aquest problema? Tu que penses?.Justifica la resposta
5. L’autor de l’article és probablement un periodista. Tu creus que és científic també? Està interessat en la ciència? Raona la teva resposta
6 Com creus que es podrien esborrar les pintades dels vidres?
7.Fes un resum del text.

Treball cooperatiu

1. Imagineu-vos que sou científics i us demanen que llegiu aquest article. Quin serà el problema que us plantegeu?
2. Com creieu que sap l’autor que el problema són els àcids barrejats amb el querosè? És simplement una hipòtesi o té fonament científic?
3. Per resoldre el problema, quins coneixements us farien falta?
4. Quins passos seguiríeu per resoldre el problema? On buscaríeu la informació?

Solucionem el problema

Per ajudar a resoldre el problema plantejat seguiu els passos següents:
a) Escriviu totes les aplicacions del vidre.
b) A partir d’aquest llistat intenteu trobar les propietats del vidre.
c) Per què creieu que els vidres tenen aquestes propietats?
d) Us ajuden aquestes propietats a saber alguna cosa més sobre els vidres?
e) Els vidres són inerts químicament, per això s’utilitzen com envàs de reactius químics, això significa que l’autor de la noticia s’equivoca? Intenteu buscar una explicació (mireu a internet, als llibres de text, etc.).
f) Finalment escriviu un text argumentatiu per convèncer a tothom del motiu pel qual les tintes dels “grafiters” són tal difícils d’esborrar.