ARXIU DE L’EXPERIÈNCIA, UNA MANERA DE TREBALLAR L’ARGUMENTACIÓ


http://www.archivodelaexperiencia.es/

Archivo de la Experiencia és un extens projecte amb dos objectius, un de caràcter social i un altre de caràcter tècnic, que pretén unir a grans i petits en un mateix entorn: Internet, a través de les vivències de la nostra gent gran. Magnífic recurs amb moltes possibilitats de treball a l’aula i des de pràcticament totes les matèries. A més, es poden fer propostes de gravacions i participar en fòrums. Des de 2007 a 2009, l’arxiu de l’experiència ha recorregut la geografia espanyola per tal de recollir els relats de persones majors de 55 anys que han volgut compartir els seus records. Les seves històries de vida i experiències personals són un llegat per recordar.

PROPOSTES D’ACTIVITATS:

1. Anàlisi de fotografies com les que us presentem a títol d'exemple (les indicacions per al comentari han estat extretes del mapa conceptual “pautes per conversar a partir d’una fotografia familiar”, del llibre El record fet paraula. Memòria popular del franquisme, del grup Historaula):

✔ Mostra un paisatge rural, urbà o domèstic concret.
✔ Presenta uns personatges en acció, en relació.
✔ Retrata un moment habitual o excepcional en la vida del testimoni(activitats diverses, celebracions, esdeveniments familiars, socials…).
✔ Indica quina era la indumentària.
✔ Informa sobre objectes d’ús quotidià o d’ús excepcional.
✔ Es pot relacionar amb altres fotografies de la mateixa família, de la mateixa època.
✔ Té una data i correspon a una època de la història recent.
✔ Permet parlar sobre costums, tradicions, valors, creences, ideologies.


Barcelona durant els anys 20


La diagonal l'any 1932


L'avinguda del Paral·lel a principis dels anys 20


2. Elaborar entrevista seguint pauta de temes (infantesa, emigració, vida quotidiana) i completant les diferents fases de la seqüència didàctica:

✔ Abans de l’entrevista.
✔ Durant l’entrevista.
✔ Després de l’entrevista. Treball individual.
✔ Treball cooperatiu.

Per als interessats en com fer una entrevista en format vídeo, poden consultar el següent enllaç: http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/jt0506/jornada/exercici5.htm

3. Contactar amb archivo de la experiencia per gravar els testimonis i participar en el projecte. Cal recordar que en aquesta web “hombres y mujeres cuentan ante la cámara una experiencia, un recuerdo o una anécdota que forma parte de sus vidas y que sirve para explicar a las generaciones más jóvenes la historia reciente de nuestro país. Cada protagonista complementa su testimonio con un objeto, un documento o una fotografía que ilustrará su relato.” És pot fer en format de digital storytelling (veure: http://www.xtec.net/formaciotic/materials/tdv37/modul_6/practica4.html)