AJUDEM O DIFICULTEM EL TREBALL COOPERATIU?


L’objectiu és percebre que hi ha rols que afavoreixen el treball en grup i d’altres que el dificulten.

Tasca

Llegiu els documents adjunts i comenteu el comportament dels components del vostre equip quan treballen en grup. Els rols i les actituds podrien millorar? Milloraria el treball de l’equip? Com es podria fer entendre als estudiants que la col•laboració positiva els beneficia?

El primer document permet marcar un número de l'1 al 6 (1 mínim, 6 màxim)per avaluar el treball del grup.

DOCUMENT 1: ROLS QUE AFAVOREIXEN I ROLS QUE PERJUDIQUEN EL TREBALL EN GRUP COOPERATIU

Rols de treball. Afavoreixen la col•laboració.

1. INICIA, proposa idees noves, estimula el grup

 1 2 3 4 5 6

2. DEMANA informació i opinions

 1 2 3 4 5 6

3. COMUNICA idees, conviccions

 1 2 3 4 5 6

4. INFORMA, exposa el que sap

 1 2 3 4 5 6

5. ORIENTA i defineix la posició del grup

 1 2 3 4 5 6

6. FORMULA de nou les idees

 1 2 3 4 5 6

7. RESUMEIX, coordina les relacions entre les idees

 1 2 3 4 5 6

Rols de solidaritat. Fomenten la cohesió i el progrés del grup.

1. FACILITA LA PARTICIPACIÓ dels altres

 1 2 3 4 5 6

2. ANIMA, manifesta adhesió, afecte, acceptació vers els altres

 1 2 3 4 5 6

3. AJUDA a establir les finalitats cap a les quals ha de tendir el grup

 1 2 3 4 5 6

4. HARMONITZA les diferències

 1 2 3 4 5 6

5. OBSERVA i analitza la dinàmica del grup per a millorar-la

 1 2 3 4 5 6

6. AFAVOREIX les bones relacions, admet els seus errors

 1 2 3 4 5 6

7. SEGUEIX passivament els altres

 1 2 3 4 5 6

Rols negatius. Tenen objectius individuals, busquen la seva pròpia afirmació, busquen una finalitat personal.

1. FALTA D’INTERÈS

 1 2 3 4 5 6

2. DOMINA EL GRUP

 1 2 3 4 5 6

3. ATACA sense motiu, menysprea

 1 2 3 4 5 6

4. VOL CRIDAR L’ATENCIÓ

 1 2 3 4 5 6

5. BLOQUEJA el treball, s’hi oposa

 1 2 3 4 5 6

6. INSEGURETAT

 1 2 3 4 5 6

7. UTILITZA el grup com a auditori

 1 2 3 4 5 6

DOCUMENT 2: ACTITUDS QUE AFAVOREIXEN O DIFICULTEN LA COMUNICACIÓ

Quan s'escolta

AFAVOREIX:

1. Escoltar amb interès i atenció.
2. Procurar comprendre l’altre, els seus punts de vista, els seus sentiments…
3. La confiança, l’objectivitat, no tenir prejudicis.
4. Considerar normal que els altres pensin diferent. Creure que és enriquidor tenir punts de vista diferents. Acceptar les idees del altres si són bones.

DIFICULTA:

1. Distreure’s, donar mostres d’avorriment.
2. L’objectiu és oposar-se a l’altre, per tant buscar les errades, preparar-se per polemitzar.
3. Buscar dobles intencions, tenir prejudicis.
4. Rebutjar les opinions dels altres perquè no són pròpies.

Quan es parla

AFAVOREIX:

1. La claredat i la coherència, pensar el que es vol dir.
2. Tenir en compte a qui està escoltant, adaptar-se al grup, parlar amb vocabulari senzill, precís, cordial…
3. Centrar-se en allò que s’està plantejant.
4. Recalcar la idea principal, fent aclariments amb exemples sense excedir-se.
5. No voler imposar-se al grup, tot i que es dóna el punt de vista propi.
6. Defensar les idees amb arguments.
7. Callar quan no hi ha res a dir prou sòlid.
8. Reconèixer la bondat dels arguments dels altres, deixant de banda els detalls erronis que puguin tenir.
9. Procurar no ferir a ningú.

DIFICULTA:

1. No organitzar el pensament, improvisar de manera desordenada.
2. No tenir present a qui està escoltant.
3. No tenir en compte el que diuen el altres.
4. Estendre’s en detalls, aclariments innecessaris, mentre que la idea principal queda diluïda.
5. Egocentrisme, fixar-se només en els propis punts de vista i sentiments.
6. Dogmatisme, agressivitat …
7. Necessitat d’intervenir sigui com sigui, de cridar l’atenció.
8. Intervenir, no perquè es pensi diferent, sinó per oposar-se a un altre. Posar en relleu els errors dels altres
9. Parlar per atacar un altre.