ACTIVITATS DE SÍNTESI

1- Millorar les cerques a Internet.

Quan busquem a Internet amb un cercador com Google, sovint ens costa trobar el que volem entre els milers de pàgines que ens surten. Hi ha maneres de fer les cerques d’una manera més eficaç.

NIVELL: ESO i Batxillerat
ÀREES: Totes
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions
AGRUPAMENT: Treball individual, petit grup.

Començarem l’activitat fent grups de 3 alumnes (a criteri del docent)- Cada membre del grup ha de fer una de les tasques següents, que en acabar posaran en comú.

Tasca A –individual-:
Escolta el podcast
http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?ID=322913
i pren nota dels trucs que s’expliquen en forma d’esquema. Mentre escoltes obre el navegador per si vols provar alguna de les recomanacions. Recorda que hauràs de posar en comú amb els companys/es del grup la teva tasca.


Tasca B –individual-: Consulta els webs següents i fes-ne un esquema. Recorda que hauràs de posar en comú amb els companys/es del grup la teva tasca. http://www.bocatics.org/news/2006/05/19/01

http://www.bocatics.org/news/ca_ES/2008/10/06/0003/com-cercar-amb-google-mes-rapid-i-faci


Tasca C –individual-: Consulta l’enllaç:

Quan cliquis al Youtube, a dalt a la dreta veuràs que pots accionar sub, els subtítols amb alguns idiomes. En aquest cas en castellà. Si ho vols en altres idiomes pots utilitzar l'enllaç següent per fer-ho.

http://www.subply.com/en/Video/YouTube+-+Google+Search+Options/831c8ae6-8b52-48c7-9b46-e4efdb280f51/spa//

Pren nota del què són les opcions de cerca de Google. Ho hauràs d’explicar al teus companys i companyes. Mentre mires el vídeo, obre el navegador amb la pàgina Google en anglès per si vols provar alguna de les recomanacions.

Tasca comuna –petit grup-: Expliqueu-vos entre vosaltres els trucs que heu après i completeu el quadre següent:

Proveu les cerques següents

Proveu les cerques següents

 

Número de webs trobats

Expliqueu el truc

Pep Guardiola

Pep Guardiola”

 

Les cometes serveixen per....

 

 

Pep Guardiola”

 

"Pep Guardiola" –entrenador

 

"Pep Guardiola" +entrenador

 

Pep Guardiola” +entrevista

 

 

Els signe – o escriure NOT serveix per....

 

 

El signe + o AND ...

 

 

 

 


Quins altres trucs coneixeu per afinar la cerca?

AMPLIACIÓ

PER GRUPS: 1) Escolliu un dels problemes següents. Abans de fer la cerca, planifiqueu quins passos seguireu per trobar els documents que se us demanen i expliqueu-los. Si no trobeu el que busqueu aneu anotant els successius canvis en la cerca.

Començarem buscant….


Canvis en la cerca


 • Busca una entrevista de l’any 2008 a un autor de manga traduïda al català
 • Busca una enquesta sobre la televisió de mala qualitat feta en una emissora de ràdio el 2004
 • Busca un vídeo en què uns imitadors representen Laporta presentant Pep Guardiola com a entrenador
 • Busca quina legislació hi ha a Catalunya sobre si cal etiquetar els aliments transgènic.
 • Busca una fotografia de Robert Capa sobre la mort d’un milicià durant la Guerra Civil espanyola que es diu que és falsa
 • Busca una entrevista a un entrenador de natació en què es diu que els nous banyadors que permeten batre mots records, són una estafa esportiva

2) Escriviu unes instruccions que ajudin una persona que faci cerques a Internet a trobar més ràpidament el que busca. Per assegurar-vos que les instruccions estan ben escrites, consulteu l’enllaç http://www.xtec.es/aulanet/quadern/

SOLUCIONS (PROFESSORAT):

http://japanzonecat.blogspot.com/2008/12/entrevista-glnat-sal-del-manga08.html manga and entrevista and catala and autor

http://www.comemissores.cat/enquestes/default.asp?enq=353

http://www.youtube.com/watch?v=2tQxRkgoZwk&feature=related Ampliació: . http://www.consum.cat/temes_de_consum/alimentstransgenics/index.html

http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=631740&idseccio_PK=1013

http://www.elpunt.cat/noticia/article/8-esports/56-mes-esport/65669-lels-nous-banyadors-son-una-estafa-esportivar.html

2- Titulars de guerra

Adaptat de http://dewey.uab.es/valorsenjoc/esportnet/index.htm

NIVELL: ESO i Batxillerat ÀREES: Educació física, tutoria TEMPORITZACIÓ: 1 sessió AGRUPAMENT: Treball individual, petit grup.

Algunes vegades els titulars de les notícies sobre esport contenen termes que contenen vocabulari que es pot relacionar amb una certa violència.

a) Llegeix els titulars. Per parelles, expliqueu quin és el significat metafòric d’aquests titulars i per quina raó s’han fet servir.

b) Tenint en compte els diferents successos violents que malauradament sovint es donen en l’esport professional així com també en l’esport escolar, creus que les mateixes notícies es podrien titular sense implicacions violentes? Proposeu nous titulars

c) Recerca de titulars en diferents diaris esportius durant una setmana. Repartiu-vos els diferents diaris per grups. Cada grup pot fer el seguiment d’un diari d’informació general i un d’esportiu. Es tracta de recopilar els titulars on s’utilitza un llenguatge que et sembli que puguin afavorir comportaments violents. Una altra manera de fer-ho seria mirar el mateix titular d'una notícia prefixada a través del Google Noticiashttp://news.google.com/news?ned=es. Feu-ne la prova. És interessant les possibilitats que ens dona per a d'altres treballs d'aula.

• Completeu la taula següent amb les dades que tingueu.
Font

Font

data

titular

Nou titular proposat

El 9 esportiu

http://www.elpunt.cat/barcelona/mes/8-esports.html

 

 

 

Mundo Deportivo

www.mundodeportivo.com

 

 

 

Sport

www.sport.es

 

 

 

El Periodico de Catalunya

www.elperiodico.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Explica el sentit metafòric dels titulars que hagueu trobat i els canvis que heu introduït.
 • Després que cada grup hagi comentat els seus resultats, creu que hi algun mitjans de comunicació que fan servir un llenguatge més violent que els altres?

3.Tots a la mani!

Material adaptat de
http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/images/stories/documents/11.tots_a_la_mani.pdf
NIVELL: ESO
ÀREES: Matemàtiques
TEMPORITZACIÓ: 2 sessions
AGRUPAMENT: Treball individual, petit grup.

Sovint els diaris no coincideixen quan expliquen algun fet. Per exemple quan informen sobre una manifestació, el nombre d’assistents pot no coincidir.

Per poder contestar aquestes preguntes et cal veure el vídeo
Edu3.cat

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33038&p_ex=tots%20a%20la%20mani

 • En el vídeo, l’Àlia es pregunta Com ho podria fer per saber quanta gent hi ha a la mani?. Quina resposta li proposa el tècnic de la televisió?

(“Deixa’m trucar a la Guàrdia Urbana i a l’organització a veure què diuen” per contestar la pregunta de l’Àlia “Com ho podria fer per saber quanta gent hi ha a la mani?”. La resposta és “Segons la Guàrdia Urbana a la manifestació hi ha 2.700 i segons l’organització 20.000“ “…)

 • El tècnic diu que les xifres d’assistència mai coincideixen..”. Estàs d’acord amb aquesta afirmació? Per què?
 • Quines poden ser les causes que les dades d’assistents a una manifestació no coincideixin en els diferents mitjans de comunicació?
 • Què creus que haurien de fer els mitjans de comunicació per poder informar correctament?

(Els diaris, a més d’informar del nombre d’assistents segons les organitzacions i segons els organismes oficials, fan el seu propi recompte, es poden trobar exemples a les edicions digitals.)

 • Per calcular el nombre de manifestants, l’Àlia proposa un primer mètode.

Anota en el dibuix les mesures aproximades que ocupa la manifestació segons l’Àlia.

? 500X350

 • Quina superfície suposa que ocupa la manifestació?

 • Perquè arriba a la conclusió que hi ha 6240 persones a la manifestació?

 • L’Àlia proposa després un segon mètode, perquè segons ella, la densitat de manifestants no és la mateixa en les diferents parts de la manifestació. El concepte densitat es fa servir en molts altres casos. Cerca aplicacions del mot densitat i explica el seu significat.

(densitat de tràfic, densitat d’un líquid, densitat de persones en una concentració, densitat de població, densitat òssia…).

 • Escriu un text que expliqui quin és el problema que es planteja i alguns mètodes per resoldre’l. Per assegurar-te que el text està ben escrit, visita l’enllaç http://www.xtec.es/aulanet/quadern/ i escriu el teu text en el quadern virtual. Quan l’hagis acabat, el pots copiar i enganxar en un altre document.
 • En petit grup. Proposeu millores en el mètode de l’Àlia perquè sigui més exacte, sense necessitat de comptar els manifestants d’un en un. Anoteu les idees principals d’aquest mètode poder explicar-lo a la resta de la classe.

Hi ha hagut organitzacions que s'han dedicat a investigar el tema com per exemple www.contrastant.net. Visita l'activitat que es troba a l'enllaç, si vols veure'n un exemple: http://www.contrastant.net/mani/maniequatorians.htm

4.Urgències

Exemple elaborat pel grup de treball C3 (Ciències, competències i context) del CDEC.
NIVELL: 3r d'ESO
ÀREES: Ciències experimentals

http://www.xtec.es/cdec/innovacio/pdf/c3/urgencies.doc