LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES DE DESCRIURE, DEFINIR, EXPLICAR, JUSTIFICAR I ARGUMENTARL’objectiu de l’activitat és recollir les idees i experiències prèvies dels/les participants en relació a les habilitats lingüístiques de descriure, explicar, definir, argumentar i justificar.

A. Quina és la situació?

Penseu individualment:

1. Entre les diverses tasques que l’alumnat fa a les teves classes, els demanes que descriguin, expliquin, argumentin, defineixin o justifiquin?

  • Mai
  • Alguna vegada
  • Freqüentment
  • Molt freqüentment, ja que la majoria de les tasques i dels exàmens demanen l’ús d’aquestes habilitats

2. Amb l’alumnat arribes a un consens sobre el significat d’aquests termes amb alguna activitat didàctica, analitzant exemples, donant pautes, etc.?


  • No

Si la resposta és afirmativa explica com ho fas.

3. En el teu departament o equip educatiu heu compartit el significat d'aquests termes?

  • Mai ens ho hem plantejat.
  • Alguna vegada, però sense arribar a acords.
  • Hem reflexionat conjuntament, hem consensuat significats i elaborat materials per treballar aquestes qüestions a les classes de les nostres matèries.

4. Amb quins suports i mitjans acostumes a fer aquestes activitats?

B. Posada en comú

Formeu un grup de 4/5 persones per tal de recollir les respostes individuals amb la finalitat d’establir la situació predominant.

1. Si algun/a component del grup ha contestat afirmativament la pregunta 2, ara pot explicar com ho fa.

2. Mireu de consensuar una definició per a cadascuna d’aquestes habilitats. Hi trobeu diferències, segons si sou d’una matèria o una altra?

C. Reflexió conjunta


1. Quina és la situació? Es podria fer quelcom per avançar en el desenvolupament de la competència comunicativa des del departament? I en el centre?

2. Quina informació necessitaríeu per tal de millorar la comprensió (oral i escrita) i les produccions escrites i/o audiovisuals de l’alumnat?

3. Aporteu idees sobre les vies que creieu que podrien facilitar el treball d'aquestes competències les aules

Identificació de textos de diferents tipus en materials didàctics i produccions d’alumnesL’objectiu de l’activitat és familiaritzar-se amb els diferents tipus de documents que ens podem trobar a l’aula i posar en comú els criteris per classificar-los.

Formeu grups

Classifiqueu els documents següents indicant l’habilitat cognitivolingüística que predomina (descriure, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar…), el tipus de text (descriptiu, narratiu, explicatiu, instructiu, argumentatiu) i els criteris que empreu per esbrinar-ho.

Consulteu si cal els documents de Jorba i altres (1998) Parlar i escriure per aprendre. ICE. UAB :

  • Relació entre habilitats cognitives i tipologia textual

  • Visió sociocultural de l'ensenyament-aprenentatge


i el recull de M.Gallart
http://www.xtec.cat/~mgallar3/8activitats/0_pautes_generals/tipus_de_textos.htm )

Document L’habilitat cognitivolingüística que predomina és… El text és una… Els criteris per a la classificació són…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Text 1. El fresc

“El fresc és una tècnica molt utilitzada des de l’antiguitat en pintures murals. L’aglutinant és la calç, i el suport el mur. Damunt de la paret s’estén una capa de morter format per una part de calç morta i tres de sorra. Abans que s’endureixi, s’hi apliquen els pigments diluïts amb aigua. Quan la calç s’asseca, forma damunt de la superfície una finíssima capa cristal•lina insoluble en aigua que evita que els pigments se’n desprenguin. Hem de diferenciar la pintura mural de la pintura al fresc. La primera és tota pintura que té com a suport un mur; la segona, en canvi, és exclusivament aquella que utilitza el procediment descrit més amunt” (llibre de text).

Text 2. Enquadrament

L’enquadrament és la manera de situar-nos davant d’un paisatge o d’una escena, o la manera de disposar els elements que volem dibuixar o fotografiar (la col•locació, la distància, els detalls). Tot això incideix en l’expressivitat de la imatge que observem o que volem representar. Podem diferenciar diversos tipus d’enquadrament: centrat, descentrat, oblic i en perspectiva (llibre de text)

Text 3. Clima

“És un clima tropical sec de l’hemisferi nord perquè només té una estació humida molt curta, just a l’estiu, quan les baixes pressions de l’equador es desplacen cap al pol. La resta de l’any no plou, perquè predominen les altes pressions. És un clima càlid perquè la temperatura mitjana està per sobre dels vint graus. L’oscil•lació tèrmica és mínima, però de novembre a febrer la temperatura baixa perquè el sol toca menys en el tròpic de Càncer” (producció d’alumne).

Text 4. Volcans

“Els volcans es formen perquè les plaques terrestres xoquen i produeixen esquerdes per on surt la lava. Hi ha molta pressió dins dels volcans i per aquest motiu es produeixen erupcions de materials magmàtics.” (producció d’alumne).

Text 5. Homes i dones

“Hi ha societats on els treballs que fan les dones són més útils que els que fan els homes. Jo defenso aquesta idea perquè penso que alguns homes no podrien viure sense les dones, perquè no saben fer els treballs domèstics ni guarir la família. La majoria dels homes solament treballen fora de casa, però les dones tenen cura de la casa, de l’educació dels fills i a més moltes treballen fora, perquè amb el que guanyen els homes no en tenen prou per viure tota la família. A més, les dones fan les feines millor, els homes tot ho fan de pressa, sense cura, sense tenir en compte la presentació”. (producció d’una alumna).

Text 6. Vacunes

“Una vacuna és un preparat que conté microbis (o substàncies d'origen microbià) morts o atenuats, i que quan són injectats en un individu sa indueixen la formació d'anticossos específics. D'aquesta manera l'individu vacunat queda immunitzat, i davant de la presència del mateix microorganisme viu, respon d'una manera ràpida i eficaç i de seguida rebutja la infecció”.

Text 7. Feixisme

“El feixisme va ser una ideologia i un règim polític que va sorgir a Itàlia després de la Primera Guerra Mundial. Es va caracteritzar per la supressió de la democràcia, l’anticomunisme, el nacionalisme i el control de l’estat per part d’un únic partit, dominat per un líder carismàtic a qui es devia obediència absoluta. A l’etapa d’entreguerres van sorgir en altres països diversos règims dictatorials que imitaven el model italià.” (llibre de text)

Text 8. Un cop d’ull al moodle

http://www.slideshare.net/lrius1/un-cop-dull-al-moodle-presentation

Text 9. Pastís de xocolata

http://www.slideshare.net/mariarosvi/com-es-fa-un-pastis-de-xocolata-presentation

Text 10. La senyora Leonor

http://www.youtube.com/watch?v=eiOgzYFx5Qg

Text 11. Cristòfol Colom

http://www.youtube.com/watch?v=-ojmbbolStw&feature=response_watch

Text 12. Comptar compassos

http://www.edu365.cat/eso/faqs/musica/compassos.htm