ACTIVITATS DE SÍNTESI

1. Diari de l'Escola Vilaweb
Un diari per estudiants on es plantegen activitats de lectura i recerca a partir de l'actualitat.
http://www.vilaweb.cat/www/diariescola

2. Les drogues
Aquesta activitat proposa escoltar un anunci de televisió sobre drogues, després mirar-lo i reflexionar-hi. Finalment, es demana als alumnes que creïn la seva pròpia campanya.
http://www.canalcomunica.com/actividad.php?id=21