LA PUBLICITAT

Objectius:

 • Reflexionar sobre la importància de treballar els missatges publicitaris per a educar el pensament crític.
 • Conèixer i saber llegir els missatges que ens arriben a través dels mitjans audiovisuals.

Introducció: Cada dia reben missatges publicitaris a la radio, la televisió, la premsa, el cinema o al carrer. Aquests missatges volen captar la nostra atenció per a influir en la nostra conducta o hàbits. Per exemple:

 • la publicitat comercial, que ens invita al consum
 • la política que vol aconseguir el suport a un programa o a un candidat.
 • la publicitat institucional que pretén informar o persuadir-nos de seguir determinades conductes com actuar de manera cívica, conduir amb responsabilitat o tenir cura del medi ambient entre moltes altres, etc…

Per tal d’enfocar el treball a l’aula i fer una selecció adient en relació al tipus d’alumnat i objectius que volem aconseguir us proposem la visita al mòdul 3 del curs els mitjans de comunicació a l’educació, on podem trobar molta informació i activitats per a conèixer i treballar a fons el tema de la publicitat i les seves funcions.

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv36/m3/dv343p3.htm

També us pot resultar molt útil visitar:

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23719&p_ex=mira%27m%20b%E9&p_alg=la%20publicitat

Els materials de l'Aurora Maquinay: Parlem d'anuncis. Material per a secundària obligatòria. http://www.xtec.cat/audiovisuals/pagines/publicacions.html

Treballem amb imatges publicitàries

IMATGE I SALUT

La imatge personal pot convertir-se en una obsessió per a molts adolescents. Els mitjans de comunicació hi tenen un pes important. Aquesta activitat ens ajudarà a reflexionar a través de diferents suports sobre aquest tema.

NIVELL: ESO i Batxillerat.
ÀREES: Ciències de la naturalesa, Visual i Plàstica, Llengua i literatura, Educació Física, Tutoria.
AGRUPAMENTS: Individual, petit grup, gran grup
TASCA 1 Gran Grup

 • Observació detinguda dels dos cartells de la campanya del fotògraf italià Oliverio Toscani per a la marca de roba italiana Nolita, en què apareix la imatge d’una noia que pateix anorèxia.


 • Visualització del vídeo d’una campanya de l’empresa DOVE:

http://www.porlabellezareal.com/

 • Visualització del vídeo d’una altra campanya de DOVE:


http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=fvw

 • Lectura de’ un fragment de la novel•la de Gemma Lienas “Bitllet d’anada i tornada” (Empúries Editorial):

http://dewey.uab.es/valorsenjoc/esportnet/tem_sal/sal_b_malaltscos/sal_malaltscos_diari.htm

 • Fer una pluja de paraules en que tot alumne n’ha d’aportar com a mínim una.

ACTIVITAT 2 Petit Grup (4 PERSONES):

Elaboreu un llistat d’arguments (mínim 5) sobre els perills de l’excessiu culte al cos.

ACTIVITAT FINAL:
Feu un cartell original alertant dels perills de l'anorexia i el desmesurat culte al cos
Com fer un cartell? Consulteu:

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdsvp/modul_1/practica_4.html

http://www.kultic.net/diversitac/estereotips/fase2_seq.html

Recordeu, per elaborar un cartell heu de tenir en compte:

 • L’objectiu: el tema o contingut que es vol transmetre.
 • La imatge i la composició. El tema o símbol representat, els colors, les formes i la qualitat del disseny són molt importants.
 • El text, especialment l’eslògan, format per frases curtes, atractives, senzilles i de fàcil memorització.