LA LECTURA CRÍTICA


C.R.I.T.I.C


L’esquema que hi ha a continuació vol ser una eina d’ajuda per promoure la lectura crítica. Es va confeccionar partir de les propostes de W Bartz, de D. Cassany, i de les aportacions del seminari LIEC (especialment de J. L. Estaña) durant el curs 2005 2006.


C- Consigna
Quina idea s'exposa al text o a la imatge. A quina àrea o matèria correspon?
Imagina’t que has d’explicar aquest text a una companya o a un company en poques paraules. De què li diries que parla?
Aquesta idea té relació amb alguna cosa que hagis llegit o vist? Quina?
Quins lectors poden estar més interessats a llegir-lo?
Es parla d’aquests temes en la societat actual?
I tu, hi ha cap cosa que no entenguis? Quina?
Has trobat que era un escrit clar, directe, de doble sentit…

R- Rol de l’autor
Per què et sembla que algú ha escrit aquest text?
Només llegint el text i mirant la imatge, ens podríem imaginar algunes característiques de qui l’ha escrit: si és home o dona, l’edat, la professió, la ideologia (de dretes o d’esquerres, ecologista…)?
L’autor del text està d’acord amb la idea que exposa o més aviat n’ és crític? Com ho saps?

I - Idees
Quines creences porten l’autor a escriure aquest text (defensa de l’ecologia, creure en l’atzar, entendre que el paper de la dona i de l’home són diferents…)
L’autor del text utilitza paraules o frases d’altres persones per reforçar les seves idees (cites, referències…)? Quines?

T- Test
Què faries per comprovar si els arguments que utilitza són vàlids i fiables?
Es fonamenten en evidències, proves o experiments?

I - Informació
A vegades el mateix text conté proves que allò que s’hi exposa és cert. Et sembla que passa en aquest text? Són proves fiables?
Què et fa pensar que et pots creure el que diu el text? (coneixement de l’autor, el tipus de revista, llibre o diari on ha sortit editat…)
Hi has trobat alguna incoherència, error o contradicció? Digues quines.

C - Conclusions
En aquest text, hi has après alguna cosa.
Per la temàtica de què parla, diries que és un text d’interès, que aporta alguna cosa als coneixements actuals? Explica per què.
Quins coneixements t’han faltat per poder entendre el document i valorar-lo.


Activitat 1


Valora el document Les especies més perilloses del Mediterrani, seguint aquestes orientacions.

Text ……………..
Consigna
Rol
Idees
Test
Informació
Conclusions


http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/9/conta/cart.pdf


Activitat 2


Cerca un document amb text i imatges, relacionat amb la nostra àrea i analitza'l de forma crítica.

La lectura digital


Individualment
En quines situacions d’aula feu llegir documents digitals?

Quins avantatges hi trobeu?

Quins inconvenients presenten aquestes activitats?

En grups
Poseu en comú les vostres opinions. Proposeu alguna activitat de lectura digital en què es minimitzin els inconvenients.

Activitat 1
Llegir webs críticament
Avui a més de llibres, revistes o premsa també llegim a internet: wiquis, blocs, fòrums, pàgines web, correu electrònic… Llegir té ara una nova dimensió i cal que sapiguem moure’ns-hi i sobre tot cal aprendre a analitzar la informació críticament.

Drogues i Internet

( Adaptat de Algunes idees per avaluar la fiabilitat d’un web.Francina Martí. Llegir la credibilitat dels webs: estudi de cas. Articles de Didàctica de la Llengua i de la literatura • Núm. 44 • P. 59-74 • gener 2008)

Quan busquem informació sobre una tema a Internet és possible que trobem webs que porten informacions no coincidents o fins i tot contradictòries. Donem a tots els webs lla mateixa credibilitat?

Es tracta d’analitzar els webs següents i valorar-ne l’objectivitat.

En grups de 3

  • Llegiu les preguntes de la taula. Comenteu dins del grup per què creieu que serveixen per valorar la credibilitat d'un web.
  • Analitzeu els 3 webs i contesteu les 10 preguntes per cada cas
  • Quin d’aquest tres webs considereu més fiable i quin menys? Poseu-vos d'acord amb la resta del grup. Prepareu-vos per explicar les vostres raons a la resta de la classe.


Autoria

Autoria

 

 

1. Qui n’és l’autor?

 

 

2. Qui és el responsable de la pàgina?

 

 

3. Es tracta d’una institució o d’una empresa, o es tracta d’una pàgina personal?

Hi ha alguna institució o empresa que se’n faci responsable?

 

Adequació

 

 

4. La informació, es pot verificar amb una altra font?

 

 

5. Hi ha bibliografia?

 

 

Objectivitat

 

 

6. Quin és el punt de vista de l’autor?

 

 

7. Hi ha alguna afirmació sobre el propòsit o la filosofia de la pàgina?

 

 

8. Té com a objectiu vendre un producte o promocionar-lo?

 

 

9. A quin tipus de pàgina porten els vincles proposats?

 

 

10. Hi ha algun aspecte implícit, és a dir, no expressat explícitament?

 

 

Més recursos


  • Enllaços i materials per a treballar la lectura crítica.


http://www.canalsolidari.org/web/
http://www.ekoos.org/cat/
http://infoambient.wordpress.com/
http://www.vilaweb.cat/
http://www.observatoridelesport.net/cat/index.asp
http://www.canalcomunica.com/actividad.php?id=51
http://www.globalizate.org/sitac.html
http://www.cac.cat/

El CAC ofereix a tots els centres els materials: Com veure la TV? consistents en 4 llibres i DVD amb activitats elaborades i materials audiovisual per treballar a l'aula. (Es poden demanar per correu electrònic al contacte que trobareu a la pàgina: http://www.cac.cat/

  • Altres enllaços interessants relacionats amb la lectura digital

Web dedicada al desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel•lectuals. Són especialment interessants els apartats relacionats amb la competència informacional i la cultura digital.
http://www.bibliotecaescolar.info/
La llicència d'estudis realitzada per Francina Martí ens parla sobre lectura a Internet:http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1105