LA LECTURA COOPERATIVA

La lectura cooperativa és una alternativa metodològicament interessant, pel fet que facilita la comprensió d’un text, en focalitzar en un primer moment l’atenció de l’alumne en un sol aspecte.

Llegir és un procés complex que implica

 • comprendre globalment el text
 • identificar la idea principal
 • obtenir informació
 • identificar la intenció de l’autor
 • activar les pròpies idees i relacionar la informació del text amb els propis coneixements del lector
 • reflexionar sobre el contingut del text i valorar-lo
 • formular-se noves preguntes.

Activitat 1

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2007/02/03/pagina-68/55058458/pdf.html?search=cocaina

Procés a seguir per a una lectura cooperativa:

 • a-Preparació:
  • Presentació del text
  • El títol: Es demana a l’alumnat el significat del títol “La coca apaga el cerebro”; dels subtítols i dels diversos apartats.
  • Explicació d’algunes paraules clau
  • Es precisa l’objectiu de la lectura
  • Es formen equips de 4 alumnes (heterogenis) que es reparteixen els diferents aspectes a treballar (el repartiment també el pot fer el professorat):
   • A qui s’entrevista? Quina relació té amb el tema?
   • Com actuen les drogues en el sistema nerviós?
   • Quins factors afavoreixen l’addicció?
   • Quines proves es fan per estudiar les causes i les conseqüències de l’addicció?

b-Lectura en silenci i realització individual de la tasca encomanada.

 • -Posada en comú a cada equip, contrast i valoració de les aportacions.
 • -Posada en comú de tota la classe.
 • -Finalment cada alumne/a escriu en la seva llibreta:
 • Quina és la idea principal
 • Resumeix la informació més rellevant
 • Quines noves preguntes et fas després de llegir el text
 • Com valores aquesta manera de compartir la lectura?
 • Treballar en grup t’ha fet més fàcil la comprensió del text? Per què?

REFLEXIÓ FINAL

Valorem en comú el contingut i dificultats del text, per a aplicar-lo a l’aula. (nivells, si cal adaptació, etc..)

Dificultat Es pot treballar? Com?
1.
2.